Valsts galvoto studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksu varēs atlikt līdz pusgadam

Uz augšu