Liegums dzemdībās piedalīties vismaz vienai pavadošajai personai ir pretrunā PVO rekomendācijām

Uz augšu