Topošajiem šaujamieroču īpašniekiem kvalifikācijas pārbaudījums būs jākārto datorizēti

FOTO: AFP / Scanpix

Topošajiem šaujamieroču īpašniekiem valsts paredzētais kvalifikācijas pārbaudījums būs jākārto datorizēti, paredz valdības atbalstītās izmaiņas noteikumos.

Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi jaunus noteikumus par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru.

Lai kārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu, personai būs jāiesniedz Valsts policijā rakstveida pieteikums pārbaudījuma kārtošanai un līdz noteiktajai kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas dienai jāsamaksā valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu.

Jaunie noteikumi paredz atteikties no kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas mutvārdos, paredzot, ka kvalifikācijas pārbaudījumu kārto datorizēti, atbildot uz testa jautājumiem. Noteikumi paredz, ka kvalifikācijas pārbaudījumā persona secīgi atbild uz 40 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks būs 40 minūtes.

Kvalifikācijas pārbaudījuma saturā būs ietverti tikai tie jautājumi, kas attiecināmi uz visiem ieroču īpašniekiem neatkarīgi no ieroču lietojuma veida.

Tāpat noteikumi paredz, ka persona, kura nav nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu, to var kārtot atkārtoti, turklāt vairākas reizes, ikreiz iesniedzot pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai un samaksājot valsts nodevu.

Patlaban par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu maksājama valsts nodeva 65,46 eiro apmērā, bet par atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu - 53,30 eiro apmērā. 

Jaunais regulējums paredz, ka valsts nodeva par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu būs 65 eiro, neatkarīgi no tā, vai persona kvalifikācijas pārbaudījumu kārtos pirmoreiz vai atkārtoti.

Savukārt valsts nodevas apmērs par kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu būs 15 eiro.

Jaunie noteikumi attieksies uz fiziskajām personām, kuras vēlas pirmreizēji iegādāties šaujamieroci, izņemot medību šaujamieroci, vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci.

Uz augšu