Rīgas dome piešķirs pabalstu personām, kuras ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības

Rīgas dome

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Ārkārtējās situācijas laikā, kā arī vienu mēnesi pēc tās, Rīgas dome piešķirs pabalstu ģimenei vai personai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Kā skaidroja Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvji, katrs iesniegums tiks izskatīts individuāli, pēc kā arī tiks noteikts piešķiramā pabalsta apmērs. "Balstoties uz noteikumiem, pabalsts var būt sākot no 128 eiro, taču katra vajadzības tiks izvērtētas, balstoties uz to, kādas tieši problēmas cilvēkam būs, cik liela būs ģimene un tamlīdzīgi. Iespējams, varēsim piedāvāt jau esošos pašvaldības pabalstu veidus," sacīja departamentā.

Pašvaldība piešķirs pabalstu, ja ģimenei vai personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, tai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, persona ir pašnodarbinātais un ir zaudējusi ienākumu avotu un tamlīdzīgos gadījumos.

Tāpat pabalstu varēs saņemt tad, ja ir radušies papildus izdevumi, ko ģimene pati nespēj segt, jo atrodas pašizolācijā pēc atgriešanās no Covid-19 skartajām valstīm un ienākumi ir iztērēti, piemēram, papildus mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.

Pabalstu varēs saņemt arī tad, ja persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai varētu pretendēt uz pabalstu, personai jāsagatavo rakstisku iesniegumu, kurā jāapraksta situācija un jāpievieno dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas rašanos sakarā ar Covid-19 izplatību.

Iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu "soc@riga.lv", portāla "www.latvija.lv" e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" vai ievietojot īpaši norādītā dokumentu kastē savā teritoriālajā centrā.

Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Domē norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu, valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par krīzes situāciju uzskatāma situācija, kad no ģimenes vai personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Uz augšu