Video. Informē par psihoemocionālo atbalstu ģimenēm ārkārtas situācijas laikā

FOTO: Unsplash

Trešdien, 8. aprīlī, plkst. 10:00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīko tiešsaistes translāciju, kurā jomas eksperti informē vecākus par psihoemocionālās palīdzības un atbalsta iespējām ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā.

Pasākuma laikā tiek sniegta informācija par jau pašlaik pieejamajām atbalsta formām ģimenēm un bērniem, ieteikumi vieglākai ārkārtējās situācijas radīto emocionālo izaicinājumu pārvarēšanai, kā arī ziņa par turpmāko sadarbību aktuālāko problēmu apzināšanā un to risināšanā.

Translācijā piedalās:

VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe (par Konsultatīvās nodaļas atbalstu vecākiem un Uzticības tālruņa atbalstu bērniem un vecākiem),

sociālā darba eksperte  Vadlīniju izstrādē pašvaldības darba organizēšanai bērnu tiesību aizsardzībā un mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem COVID-19 radītās ārkārtējās situācijas seku mazināšanai Labklājības ministrijas projekta "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros Kristīne Veispale (par sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem),

nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle Laila Balode (par bērnu pozitīvo disciplinēšanu),

Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa (par vecāku darba un bērnu mācību procesu mājas apstākļos).

Uz augšu