EK apstiprina 35,5 miljonus eiro atbalstu Latvijas lauksaimniekiem

FOTO: Reuters / Scanpix

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 35,5 miljonus eiro vērtu Latvijas atbalsta shēmu lauksaimniecības, zvejniecības, pārtikas un skolu ēdināšanas pakalpojumu nozarei koronavīrusa uzliesmojuma kontekstā. Šo shēmu apstiprināja saskaņā ar valsts atbalsta pagaidu regulējumu, ko Komisija pieņēma 19. martā.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: “Būtiskie ārkārtas pasākumi, kas pieņemti, lai aizsargātu mūsu veselības aprūpi koronavīrusa uzliesmojuma laikā, rada spriedzi mūsu ekonomikai. Tomēr cilvēkiem joprojām ir jāiegādājas pārtika. Šodien apstiprinātā tiešo dotāciju shēma 35,5 miljonu eiro apmērā atbalstīs Latvijas uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, zvejniecības, pārtikas un skolu ēdināšanas pakalpojumu nozarē, un palīdzēs tiem turpināt darbību šajos grūtajos laikos.”

Latvijas atbalsta pasākumi Latvija saskaņā ar pagaidu regulējumu paziņoja Komisijai par atbalsta shēmu dažāda lieluma uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības un zvejniecības nozarē, pārtikas rūpniecībā un skolu ēdināšanas pakalpojumu nozarē un saskaras ar grūtībām koronavīrusa uzliesmojuma dēļ.

Atbalsts tiek sniegts tiešo dotāciju veidā, un shēmas budžets tiek lēsts 35,5 miljonu eiro apmērā. Šīs shēmas mērķis ir palīdzēt šiem uzņēmumiem risināt likviditātes problēmas, ko radījusi koronavīrusa krīze, kompensējot tiem zaudējumus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības palēnināšanos.

Komisija konstatēja, ka Latvijas pasākums atbilst pagaidu regulējuma nosacījumiem. Jo īpaši atbalsta maksimālā summa, ko var piešķirt uzņēmumam, kas darbojas primārajā lauksaimniecības nozarē, ir 100 000 eiro, uzņēmumam, kas darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, 120 000 eiro un uzņēmumam, kas darbojas pārtikas un skolu ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 800 000 eiro.

Komisija secināja, ka šis pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts tautsaimniecībā atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta b apakšpunktam un pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja šā pasākuma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem. 

Komisija ir pieņēmusi pagaidu regulējumu, kas dalībvalstīm dos iespēju maksimāli izmantot valsts atbalsta noteikumos paredzēto elastīgumu, lai atbalstītu ekonomiku sakarā ar koronavīrusa uzliesmojumu.

Uz augšu