Nepārvaramas varas apstāklis: vai būvniecības līgumus drīkst apturēt pandēmijas dēļ?

Uz augšu