Nepārslēgtu līgumu dēļ atsevišķās adresēs Rīgā uzkrājas atkritumi

FOTO: Una Kupruka / LETA

Pēc maija izskaņā piedzīvotajām pārmaiņām Rīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā nepārslēgtu līgumu dēļ atsevišķās adresēs uzkrājas atkritumi, taču kopumā jaunā izvešanas sistēma strādā labi, uzskata Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

No 20.maija Rīgā ir mainījusies ierastā atkritumu izvešanas kārtība, tāpēc iedzīvotājiem un uzņēmumiem bija jāslēdz jauni līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Lai gan departaments un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi jau laikus aicināja iedzīvotājus pārslēgt līgumus un vienoties par pakalpojumu saņemšanu, daļa iedzīvotāju un uzņēmumu to atlikuši uz pēdējo brīdi, tādējādi radot situācijas, ka galvaspilsētā atsevišķās adresēs tiek kavēta pakalpojumu sniegšana. Aģentūra LETA novēroja, ka sociālajos tīklos iedzīvotāji dalās ar fotogrāfijām, kurās redzami neizvesti atkritumi.

"Kopumā pirmā nedēļa saskaņā ar jauno kārtību aizritējusi salīdzinoši labi, nodrošinot, ka pakalpojumi tiek sniegti nepārtrauktā režīmā un bez būtiskiem sistēmas traucējumiem," norādīja pašvaldībā.

Saskaņā ar Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes vadītājas Evija Piņķes teikto, līdz 20.maijam līgumus bija noslēguši kopumā 74% rīdzinieku, bet šobrīd pārslēgto līgumu skaits pārsniedzot 80%. Šajās dienās operatoru klientu centros esot vērojams to klientu pieplūdums, kuri piesaka līguma slēgšanu "pēdējā brīdī".

"Vēršam uzmanību, ka iesnieguma aizpildīšana vēl nav noslēgts līgums, jo operatori iesniegto informāciju pārbauda, un nereti tiek konstatētas kļūdas, tādēļ atkārtoti jāsazinās ar pieteicēju un jāveic labojumi, kas prasa papildu laiku," atzīmēja Piņķe, norādot, ka noslēgts līgums arī nenozīmē, ka jau tajā pašā vai nākamajā dienā klientam tiks sniegts pakalpojums un viņa atkritumu konteiners tiks uzreiz iztukšots. 

"Tāpat kā atverot kontu bankā, uzreiz neizsniedz maksājumu karti ar klienta vārdu/uzvārdu, arī atkritumu apsaimniekošanā ir jāveic noteikti priekšdarbi, lai pakalpojumu saskaņā ar līgumu varētu sniegt. Tāpēc aicinām iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret izmaiņām un ņemt vērā, ka pielāgošanās visām iesaistītajām pusēm prasa laiku," pauda Vides pārvaldes vadītāja.

Mājokļu un vides departaments atgādina, ka operatoru nosūtītajos jaunajos atkritumu izvešanas grafikos ietvertie datumi var atšķirties no iepriekšējām izvešanas dienām un var veidoties arī ilgāki pārtraukumi. Piemēram, ja iepriekš atkritumi izvesti pirmdienās no rīta, tagad tas var notikt tikai otrdienas vakarā.

Iedzīvotāji tiek aicināti grafikā norādītajā dienā novietot konteinerus specializētajam transportam brīvi pieejamā vietā un arī iespēju robežās pašiem uzrakstīt uz konteinera precīzu adresi, kamēr no operatoru puses visiem galvaspilsētas konteineriem tiks pakāpeniski pārlīmētas uzlīmes. 

Gadījumos, ja līgums nav noslēgts laikus, bet konteineri jau piepildījušies, iedzīvotāji ar atkritumu apsaimniekotājiem var noslēgt atsevišķu vienošanos par atkritumu izvešanu uz pagaidu laiku. Visi uzņēmumi Rīgas domei ir apliecinājuši gatavību atkritumu izvešanu nodrošināt pēc iepriekšējas pieteikšanās un rindas kārtībā. 

Atkritumi var netikt izvesti gadījumos, ja šāda vienošanās nav bijusi, kā arī situācijās, ja grafikā paredzētajā atkritumu izvešanas dienā objekts bijis slēgts, konteiners nav pieejams līgumā norādītajā adresē, pieteiktajā atrašanās vietā vai norādītajā laikā. 

Kā Mājokļu un vides departamentam norādījuši atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, tie šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem, izveidotu atbilstošus grafikus un izvestu konteinerus laikā vai, ja kādu iemeslu dēļ notikusi aizkavēšanās, iespējami ātrāk.

"Tiesa, šobrīd zvanu centros ir ilgāks gaidīšanas laiks nekā ierasts, tāpēc nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar uzņēmumiem arī ar e-pastu starpniecību," uzsvēra domē.

Iedzīvotāji vēl arvien tiek aicināti līgumus noslēgt pēc iespējas ātrāk. To var izdarīt elektroniski katra atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma mājaslapā vai klientu centros, ievērojot piesardzības pasākumus. Noskaidrot savas teritorijas apsaimniekotāju var Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā.

Kā ziņots, no 20.maija Rīgā ir jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība, kas paredz, ka turpmāk pilsēta būs sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrība "Lautus vide", kuru veido atkritumu apsaimniekotāji SIA "Lautus" un SIA "Pilsētvides serviss".

Uzņēmums "Clean R" turpmāk nodrošinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā ar tarifu 16,14 eiro par kubikmetru ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), kā arī Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā, kur tarifs būs 16,43 eiro par kubikmetru. Līdz šim Centra apkaimē tarifs bija 15,97 eiro par kubikmetru, bet Kurzemes rajonā - 16,21 eiro par kubikmetru.

Savukārt uzņēmums "Eco Baltia vide" šos pakalpojumus sniegs Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā, nodrošinot tarifu 16,53 eiro apmērā par kubikmetru ar PVN. Līdz šim šajās teritorijās tarifs bija 16,09 eiro par kubikmetru ar PVN.

Personu apvienība "Lautus" un "Pilsētvides serviss" apsaimniekos Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritoriju, kur tarifs turpmāk būs 12,12 eiro par kubikmetru ar PVN.

No 20.maija Rīgā tiks piedāvāta iespēja pieteikt arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu par atsevišķu maksu, kas ir zemāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai.

1.zonā un 2.zonā, kuras apsaimnieko "Clean R", šis tarifs attiecīgi būs 9,36 eiro ar PVN par kubikmetru un 9,68 eiro ar PVN par kubikmetru. "Eco Baltia vide" apsaimniekotajā 4.zonā šis tarifs būs 12,57 eiro ar PVN par kubikmetru, bet "Lautus Vide" apsaimniekotajā 3.zonā - 7,26 eiro ar PVN.

Uz augšu