Lielākā daļa tiesu izpildītāju izpildu lietu saistītas ar parādu līdz 300 eiro piedziņu

FOTO: Pixabay

Lielākā daļa jeb 62% no tieslietu izpildītāju izpildu lietām ir par tādu parādu piedziņu, kura summa ir līdz 300 eiro, lasāms Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, ar kuru otrdien iepazinās valdība.

Tajā norādīts, ka minimālā fiksētā amata atlīdzības takse šādās lietās ir 15 eiro, ar koeficientu 0,5 par savlaicīgu parāda samaksu, iepriekšējo 35 eiro vietā, bet maksimālā - 50 eiro, ar tādu pašu koeficientu. Savukārt takse procentos ir 15% apmērā no atgūtās summas, robežās no 0,01 - 45 eiro, atkarībā no atgūtās summas apmēra.

Savukārt 18% izpildu lietu ir par summu no 300,01 eiro līdz 700 eiro piedziņu. Informatīvajā ziņojumā skaidrots, ka tieši uz nelielu summu piedziņas lietām bija mērķēti Ministru kabineta "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" grozījumi 2018.gadā, paredzot, ka plānotās izmaiņas zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēs nodrošinās sprieduma izpildes izdevumu samazinājumu absolūtā vairākumā izpildu lietu par parādu piedziņu un skars visplašāko parādnieku loku. 

Attiecīgi ziņojumā secināts, ka grozījumu mērķis ir sasniegts, jo praksē tie skar līdz pat 80% izpildu lietu. 

Jau vēstīts, ka grozījumi samazināja amata atlīdzības fiksēto taksi izpildu lietās par nelielu parādu piedziņu, uz pusi samazināja amata atlīdzības fiksēto taksi gadījumos, kad parādnieks nokārto savas saistības paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu norādītajā termiņā, kā arī uz pusi samazināja amata atlīdzību taksei procentos, ja parāds izpildu lietā tiek segts no naudas līdzekļiem, kas bijuši apķīlāti kā šī prasījuma nodrošinājumu.

Noteikumu grozījumu anotācijā tika minēts piemērs, ka, ja izpildu lietā piedzenams parāds desmit eiro apmērā un parādnieks parādu un sprieduma izpildes izdevumus samaksā zvērināta tiesu izpildītāja paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā, fiksētā amata atlīdzība sedzama 7,50 eiro apmērā jeb samazināts atlīdzības apmērs, piemērojot koeficientu 0,5. Ja parāds un sprieduma izpildes izdevumi tiek segti gada laikā no izpildu lietas ievešanas dienas, fiksētā amata atlīdzība ir 15 eiro, bet, ja parāds nav segts ilgāk kā gada laikā, amata atlīdzība maksājama 22,50 eiro apmērā jeb palielināts atlīdzības apmērs, piemērojot koeficientu 1,5.

Uz augšu