Darbnespējas lapu varēs izsniegt arī slima bērna ar invaliditāti kopšanai

Mazs bērns; ilustratīvs foto.

FOTO: LETA

Valdība šodien nolēma papildināt darbnespējas lapu izrakstīšanas nosacījumus, nosakot, ka bērna saslimšanas gadījumā darbnespējas lapu varēs piešķirt arī par bērnu, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ja tam piešķirts invaliditātes kopšanas pabalsts.

Tāpat noteikumi papildināti ar iespēju saņemt darbnespējas lapu, ja bērnam ir smaga slimība, kuras dēļ nepieciešama ilgstoša ārstēšanās un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas konsilijs noteicis, ka nepieciešama vecāka nepārtraukta klātbūtne.

Saglabājas arī līdzšinējā kārtība, kas paredz, ka darbnespējas lapu var piešķirt par slima bērna kopšanu, ja bērns nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Vienlaikus ir precizēts personu loks, kurām var tikt izrakstīta darba nespējas lapa slima bērna kopšanas gadījumā. Darba nespējas lapu izsniegs vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim, vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu aprūpē bērnu.

Tāpat darbnespējas lapu var piešķirt vienam no bērna vai iepriekš minēto personu tuvākajiem radiniekiem, proti, vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai, vai vecāka laulātajam, ja slimu bērnu nevar kopt bērna vecāki vai aizbildņi, vai cita persona saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Noteikumos precizēti nosacījumi darbnespējas lapas izsniegšanai karantīnas gadījumā, nosakot, ka šādā gadījumā to izsniedz, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa sniegto informāciju.

Tāpat noteikts, ka gadījumā, ja izolācija karantīnas laikā nepieciešama bērnam vecumā līdz 14 gadiem, no pirmās darbnespējas dienas izsniedz B darbnespējas lapu kādai no iepriekš minētajām personām. Iepriekš noteikumos netika atrunāts, ar kādiem nosacījumiem un vai vispār izrakstāma darbnespējas lapa bērna karantīnas gadījumā.

Grozījumi arī nosaka, ka karantīnas gadījumā, ja par izolāciju karantīnas laikā saņemta attiecīga informācija no Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa, par ko attiecīgi veic arī ierakstu medicīniskajā dokumentācijā vai, ja personai konstatēta saslimšana ar kādu no bīstamajām infekcijas slimībām, tajā skaitā Covid-19, darbnespējas lapu ārsts vai ārsta palīgs var izsniegt attālināti bez personas personīgas apskates un izmeklēšanas.

Jau patlaban šajos noteikumos tiek norādīts, ka darbnespējas lapu izsniedz sakarā ar slimību vai traumu, kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu, ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību vai ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā. Tāpat darbnespējas lapa piešķirama, jaatveseļošanās laikā pēc slimības saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē, kā arī sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu.

Tostarp jau iepriekš bija noteikts, ka darbnespējas lapu izsniedz sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

Uz augšu