Reirs: EK piedāvājums par 750 miljardu pārdali ir izskatīšanas vērts

Uz augšu