Parlamenta komisija atbalsta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumprojektu

Иллюстративное фото

FOTO: Juan Medina / Reuters

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien izskatīšanai otrajā lasījumā atbalstīja Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumprojektu, ar kuru tiks noteikta kārtība slimības ierobežošanai pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Komisija noraidīja opozīcijas priekšlikumu no likumprojekta izslēgt nodaļu, kas regulēs nodaļu par personu tiesību ierobežojumiem.

Deputāti arī vienojās noteikt, ka likums būs spēkā tik ilgi, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Ministru kabinetam (MK) vismaz reizi trīs mēnešos būs jāsniedz Saeimai ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 izplatību. Saeima atzīs likumu par spēku zaudējušu ar atsevišķu likumu.

Iecerēts, ka 9.jūnijā noslēgsies valstī izsludinātā ārkārtējā situācijā. Likumprojekts ļaus valdībai elastīgāk rīkoties Covid-19 ietekmes mazināšanas jautājumā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

No likumprojekta mērķa izriet, ka ir jāatjauno vispārējā tiesiskā kārtība pēc ārkārtējās situācijas noteiktā termiņa beigām. Likumprojekts nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus un valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Likumprojektā paredzēts, ka publisko pasākumu, sapulču, gājienu un piketu organizatoriem pieteikumā pasākuma rīkošanai būs pienākums norādīt, kādā veidā pasākumā tiks nodrošināta epidemioloģiskā drošība un piesardzība.

Ar jauno likumu MK arī saglabās tiesības noteikt arī prasības un kārtību sociālās distancēšanās nodrošināšanai un vienlaicīgi pieļaujamo personu skaitu. 

MK arī tiks noteiktas pilnvaras Covid-19 infekcijas apdraudējuma kontekstā regulēt izglītības procesa organizēšanas nosacījumus un kārtību. Tāpat valdībai sniegta iespēja risināt izglītojamo ēdināšanai jau iepriekš piešķirto resursu atbilstošu novirzīšanu pakalpojuma nodrošināšanai, ja radušās korekcijas izglītības procesa organizēšanā. 

Paredzēts noteikt, ka pēc ārkārtējās situācijas beigām sociālās aprūpes centri varēs uzņemt jaunus klientus, ja tie spēs nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai sekmētu epidemioloģisko drošību un nodrošinātu nepārtrauktu, prognozējamu individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču rezervju centralizētu iegādi institūciju vajadzībām arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, bez īpaša tiesiska režīma izsludināšanas medicīnisko rezervju iepirkumus turpinās veikt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar citām valsts institūcijām.

Likumprojektā noteiktas arī citas prasības.

Ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību".

Uz augšu