Ja advokāts nevarēs ierasties uz tiesas sēdi, tam būs pienākums savā vietā nodrošināt citu aizstāvi

Notiek tiesas sēde; ilustratīvs attēls. FOTO: Paula Čurkste/LETA

Valdības atbalstīja grozījumus Advokatūras likumā, kas paredz, ka advokātam, nevarot ierasties uz tiesas sēdi, būs pienākums savā vietā nodrošināt citu aizstāvi.

Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un citiem ekspertiem izstrādātos grozījumus Advokatūras likumā, kuru mērķis ir advokatūras institūta darbības kvalitātes pilnveidošana.

Atbalstītais likumprojekts paredz vienus no apjomīgākajiem grozījumiem kopš 1993.gada. Cita starpā iecerēts arī sakārtot advokātu biroju tiesisko statusu.

Patlaban Advokatūras likumā zvērinātu advokātu biroja tiesiskais statuss regulēts vispārīgi, taču ar grozījumiem tiek definēti advokātu biroju veidi un to tiesiskais statuss, detalizēti reglamentēta advokātu biroju dibināšanas kārtība un reģistrācijas process.

Likumprojektā tiek definēti grāmatvedības vešanas un nodokļu samaksas principi, kā arī sakārtoti nodokļu administrēšanas jautājumi. Tāpat tiek regulēts jautājums par advokātu biroja un tajā praktizējošo advokātu atbildību gan biroja iekšienē, gan pret saviem klientiem.

Lai paaugstinātu advokātu kvalifikācijas prasības, ar grozījumiem tiek noteikts, ka advokātu eksāmens būs jākārto arī tiesību zinātņu doktoriem, vienlaikus paredzot, ka Ministru kabinets noteiks eksāmena kārtību un jomas, kurās tiks pārbaudītas zināšanas.

Lai pilnveidotu savas profesionālās zināšanas un prasmes, ar grozījumiem visiem advokātiem tiek noteikts obligāts kvalifikācijas celšanas pienākums un tā neievērošanas gadījumā paredzēts jauns disciplinārsoda veids - kvalifikācijas pārbaudes eksāmena kārtošana.

Līdz ar grozījumiem tiek paredzēts, ka advokātu profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risks ir obligāti apdrošināms. Patlaban advokāti savu darbību var apdrošināt, taču tas nav obligāts viņu pienākums.

Tāpat tiek paredzēts, ka prasību pret advokātu var celt tiesā ne vēlāk kā trīs gadu laikā no tiesību aizskāruma brīža. Šāds termiņš ir noteikts, lai nodrošinātu taisnīgu līdzsvaru starp advokāta un klienta interesēm.

Likumprojektā iekļauts arī regulējums, ka gadījumā, ja advokāts ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas nav saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, Latvijas zvērinātu advokātu padome to uz pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības krimināllietā laiku atstādina no valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas.

Ar grozījumiem noteikts, ka no advokātu pienākumu pildīšanas uz maksātnespējas procesa laiku atstādina advokātus, pret kuriem ir pasludināts un tiek veikts fiziskās personas maksātnespējas process.

Vienlaikus līdz ar apjomīgajiem Tieslietu ministrijas sagatavotajiem grozījumiem kriminālprocesu efektivizēšanai grozījumi Advokatūras likumā paredz, ka turpmāk gadījumā, ja advokāts pēc vienošanās nevar ierasties uz tiesas sēdi, viņam ir pienākums savā vietā nodrošināt citu advokātu, par to iepriekš vienojoties ar klientu, kā arī brīdinot tiesu.

Cita starpā likumprojekts nosaka arī advokāta ar klientu vienošanās saturu, nosakot obligātas vienošanās tekstā ietveramās sastāvdaļas.

Grozījumi vēl būs jāpieņem Saeimai.

Uz augšu
Back