NEPLP: Sankciju sarakstā iekļautais Kiseļevs faktisko kontroli par "RT" nodrošina, pateicoties Putina parakstītam dekrētam

Krievijas televīzijas propagandists Dmitrijs Kiseļevs

FOTO: Dzhavakhadze Zurab / ITAR-TASS

Eiropas Savienības (ES) Padomes sankciju saraksta iekļautais Dmitrijs Kiseļevs faktisko kontroli pār kanāla "RT" (iepriekš zināmu kā "Russia Today") TV programmām nodrošina, pateicoties Krievijas prezidenta Vladimira Putina parakstītam dekrētam, ar kuru savulaik sākta "RT" īpašnieka, uzņēmuma "RIA Novosti" likvidācija, informēja Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP).

NEPLP uzskata, ka sabiedrībai ir tiesības zināt par tās rīcībā esošajiem faktiem. NEPLP kā Latvijas elektronisko mediju regulators šonedēļ par šiem faktiem, kas atklāj ES sankcijām pakļautā Kiseļeva saistību ar "RT", informēs ES mediju regulatorus, sagaidot, ka līdzīgu lēmumu pieņems arī pārējās ES dalībvalstis, pauda NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Latvijā retranslējamo programmu sarakstā atradās vairākas televīzijas programmas, par kuru aktīviem, finanšu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, caur programmu īpašnieka vienīgo dalībnieku, faktiski īsteno kontroli viena persona - Dmitrijs Kiseļevs.

Atbilstoši no valsts drošības iestādes saņemtajai informācijai, televīzijas programmas: "RT (Russia Today)"; "RT (Russia Today) HD"; "RT (Russia Today) Arabic"; "RT (Russia Today) Spanish"; "RT Documentary (HD)"; "RT Documentary", kā arī "RT TV (Russia Today TV)", kuras tiek izplatītas Latvijas teritorijā, ir sankcijām pakļautas personas Kiseļeva vienpersoniskā valdījumā un pārziņā.

Rezultātā NEPLP nolēma aizliegt Latvijā izplatīt septiņas programmas, kas Latvijas drošības iestāžu vērtējumā ir ietekmīgākie Krievijas propagandas kanāli Rietumos. Lēmums ir stājies spēkā 6.jūlijā no tā paziņošanas brīža oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", par to nekavējoties informējot visus Latvijas kabeļoperatorus. Tāpat šonedēļ NEPLP informēs arī citu ES dalībvalstu mediju regulatorus un aicina tos lemt par "RT" programmu aizliegšanu.

"RT" televīzijas programmu īpašnieks/tiesību turētājs ir uzņēmums "TV-Novosti", kas ir dibināts 2005.gada 6.aprīlī. Savukārt "TV-Novosti" vienīgais dibinātājs (dalībnieks) ir federālais unitārais uzņēmums "Krievijas starptautiskās informācijas aģentūra "RIA Novosti"" ("RIA Novosti"), kas kopš 2013.gada 20.decembra atrodas likvidācijas stadijā. "RIA Novosti" likvidācijas komisijas vadītājs ir Krievijas pilsonis Kiseļevs, kurš ir vienīgā persona, kurai ir tiesības bez pilnvaras darboties uzņēmuma vārdā. Ņemot vērā minēto, konstatējams, ka Kiseļevs faktiski īsteno kontroli pār "RIA Novosti", tās aktīviem, finanšu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kā arī "RIA Novosti" faktisko darbību likvidācijas procesā.

Papildus norādāms, ka pamats "RIA Novosti" likvidācijai ir 2013.gada 9.decembrī Krievijas prezidenta Vladimira Putina parakstītais dekrēts "Par dažiem pasākumiem valsts plašsaziņas līdzekļu efektivitātes paaugstināšanai". Ar šo dekrētu uzdots likvidēt "RIA Novosti", bet līdz ar "RIA Novosti" likvidēšanu dibinātāja tiesības attiecībā uz organizācijām, kuras dibināja "RIA Novosti", pāriet federālajam valsts unitārajam uzņēmumam "Starptautiskā informācijas aģentūra "Rossiya Segodnya"". No minētā izriet, ka līdz ar uzņēmuma "RIA Novosti" likvidēšanu tā dibinātāja tiesības mediju uzņēmumā "TV-Novosti" pāries "Rossiya Segodnya" rīcībā, skaidroja NEPLP.

Kiseļevs ar ES Padomes 2014.gada 21.marta īstenošanas lēmumu ir iekļauts to personu sarakstā, pret kurām piemērojami lēmumā par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība ietvertie ierobežojumi.

Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likuma 11.pants par sankciju ieviešanu, noteikšanu un izpildi nosaka, ka ES regulās noteiktās sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijā.

Uz augšu