Vēstniece: Latvijas interesēs ir stiprināt starptautisko saistību ievērošanā balstītu diplomātiju

Katrīna Kaktiņa FOTO: Evija Trifanova/LETA

Latvijas interesēs ir stiprināt starptautisko saistību ievērošanā balstītu daudzpusējo diplomātiju, kas Latvijai īpaši būtiski reģionālās drošības aspektos, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda jaunā Latvijas vēstniece pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē Katrīnas Kaktiņa.

Kaktiņa uzsvēra, ka jāizmanto starptautiskās sadarbības sniegtās priekšrocības objektīvas informācijas par Latviju sniegšanā. Viņas ieskatā, jāturpina atbalstīt Latvijas institūciju, nevalstiskā un privātā sektora dalību tematiskajos forumos starptautiskajās organizācijās Vīnē un kopīgi jāveido darba kārtība jautājumos, kuros Latvija var dalīties ar savu pieredzi un labo praksi.

Jautāta, kādi ir aktuālākie izaicinājumi Latvijas un ANO, EDSO un citu starptautisko organizāciju attiecībās, Kaktiņa uzsvēra, ka aktuālie izaicinājumi saistīti ar globālo un reģionālo drošību.

"Latvijai jāizmanto starptautisko organizāciju sniegtās platformas, lai nenogurstoši atgādinātu šo organizāciju dalībvalstīm par pienākumu pildīt savas starptautiskās saistības attiecībā uz citu valstu teritoriālo integritāti, konfliktu novēršanu un miermīlīgu to risināšanu," akcentēja vēstniece.

3

Savukārt jaunais Latvijas vēstnieks ANO Ženēvā Bahtijors Hasans norādīja, ka Latvijai ir svarīgi īstenot tās ārpolitiku caur starptautiskajām organizācijām. ANO ir īpaša loma starptautisko tiesību un likuma varas aizstāvēšanā globālā mērogā. Latvija, tāpat kā citas Eiropas Savienības valstis, aktīvi iestājas par multilaterālismu, akcentēja Hasans.

"Šogad atzīmēsim ANO 75.gadskārtu. Tā ir iespēja valstīm apliecināt atbalstu daudzpusējo attiecību sistēmai un runāt par tiesiskumu, atbalstu mieram, drošībai, demokrātijai un cilvēktiesībām," sacīja vēstnieks.

Hasans sacīja, ka plāno aktīvi piedalīties ANO norisēs Ženēvā un Cilvēktiesību Padomes darbā, nodrošinot Latvijas interešu pārstāvību. Viņš uzsvēra, ka

Latvijas galvenās tematiskās prioritātes Cilvēktiesību Padomē ir vārda un mediju brīvība, žurnālistu drošība, dzimumu līdztiesība, pilsoniskās sabiedrības līdzdalība, kā arī valstu sadarbība ar ANO īpašajiem ziņotājiem un ekspertiem.

3

Vēstnieks uzsvēra, ka viņš plāno aktīvi iesaistīties digitālajā dienaskārtībā, kuras globālie procesi tiek koordinēti no Ženēvas, kā arī aktīvi sekot līdzi un iesaistīties specializēto aģentūru darbā.

Hasans sacīja, ka Latvijas pārstāvniecības ANO Ņujorkā, Ženēvā un Vīnē aktīvi darbojas, lai visās ANO mītnes vietās tiktu sadzirdēta Latvijas balss un Latvija aktīvi sekotu un piedalītos ANO darbā.

"Tas Latvijai ir īpaši svarīgi saistībā ar kandidēšanu ANO Drošības padomes 2025.gada vēlēšanās. Būtiskākais izaicinājums ir tikt uzklausītam, ņemot vērā, ka ANO ir lielākā pasaules organizācija, kas apvieno 193 dalībvalstis," skaidroja Latvijas vēstnieks ANO.

Hasans akcentēja, ka Latvija īsteno savu ārpolitiku mainīgā starptautiskajā vidē. Aizvien nozīmīgāk var redzēt Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vadošo lomu cilvēktiesību, likuma varas un demokrātisko vērtību aizstāvībā visā pasaulē.

"Kā ES dalībvalstij, kopā ar Baltijas un Ziemeļvalstīm un citām partnervalstīm

Latvijai arī turpmāk aktīvi jāiestājas par cilvēktiesību universalitāti un nedalāmību, kā arī starptautisko tiesību un teritoriālās integritātes ievērošanu," uzsvēra vēstnieks.

3
Uz augšu
Back