Pašvaldība lūdz VBTAI veikt pārbaudi Talsu novada bāriņtiesā

FOTO: Pixabay

Talsu novada pašvaldība šonedēļ rakstveidā vērsusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI) ar lūgumu veikt bāriņtiesas darbības pārbaudi, informēja pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

Šādu lēmumu pašvaldība pieņēmusi tāpēc, ka publiskajā telpā izskanējusi informācija par bāriņtiesas, iespējams, neatbilstošu iesaisti par kādas sabilnieku ģimenes bērnu aprūpi. Divi bērni, kuri kādu laika periodu dzīvoja pie tēva Latvijā, pēc Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmuma un Rīgas apgabaltiesas lēmuma un sprieduma piespiedu izpildes, ko veica zvērināts tiesu izpildītājs, tika nogādāti atpakaļ Lielbritānijā, kur dzīvo viņu māte, sacīja Fedko.

22.jūlijā Lielbritānijā notiks tiesas sēde, kurā lems par bērnu dzīvesvietas noteikšanu Latvijā vai Lielbritānijā.

Lai izprastu situāciju, iesaistītie Talsu novada bāriņtiesas darbinieki pašvaldībai sniedza paskaidrojumus par institūcijas procesuālajām darbībām, tomēr, atbilstoši normatīvajiem aktiem, pašvaldība nav tiesīga iejaukties bāriņtiesas darbībā.

Saskaņā ar Bāriņtiesas likumā un Ministru kabineta noteikumiem "Bāriņtiesas darbības noteikumi" noteikto, tiesības detalizēti iepazīties ar visiem lietas materiāliem ir konkrētā administratīvā procesa dalībniekiem, prokuroram un VBTAI pārstāvim.

Fedko norādīja, ka pašvaldības pārstāvji tikās ar VBTAI pārstāvjiem arī klātienē un pārrunāja radušos situāciju, un vienojās, ka pēc iespējas tuvākajā laikā tiks organizēta pārbaužu veikšana.

Pēc VBTAI veiktās bāriņtiesas darbības pārbaudes pašvaldība informēs sabiedrību par tās rezultātiem, kā arī izvērtēs bāriņtiesas amatpersonu atbilstību ieņemamajiem amatiem un pieņems nepieciešamos mērus, ja tam būs pamats. Saskaņā ar Bāriņtiesas likumu, pašvaldības dome var atcelt bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli no amata tikai gadījumā, ja viņš nepilda savus pienākums vai, pildot tos, rīkojies prettiesiski vai nolaidīgi. Pašvaldības rīcībā pašlaik nav tādu faktu, kas būtu par pamatu minēto amatpersonu atcelšanai no amata, pauda Fedko.

Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi nodibinājuma "Tautas varas fronte" pieteikumu par tautas sapulces rīkošanu pie pašvaldības ēkas Kareivju ielā 7, Talsos, 14.jūlijā no plkst.12 līdz 15. Pieteikumā norādīts, ka tautas sapulce plānota, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz bērnu tiesību jautājumiem un uz atbildīgo institūciju darbību. Pašvaldība ir saskaņojusi protesta akciju, apliecināja Fedko.

Uz augšu