Padome: Atbalsta pasākumi krīzes seku mazināšanai nedrīkst uzlikt nesamērīgu slogu nākotnei

Uz augšu