Pērn 7750 bērniem Rīgā pašvaldība līdzfinansēja privāto dārziņu vai aukli

Bērnudārzs. Ilustratīvs foto.

FOTO: Rodrigo Jimenez / EPA

Pagājušajā gadā kopumā 7750 pirmsskolas vecuma bērniem Rīgā pašvaldība līdzfinansēja privāto dārziņu vai aukli, izriet no pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata.

Pērn pirmsskolas izglītības programmas īstenotas 146 Rīgas pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, 18 vispārizglītojošajās skolās un vienā interešu izglītības iestādē. Kopā pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguve nodrošināta 25 900 bērniem.

Tiek norādīts arī, ka 2019.gadā sešās pirmsskolas izglītības iestādēs pārskatītas esošās grupas un atvērtas grupas bērniem ar latviešu mācību valodu.

Gada pārskats arī liecina, ka pašvaldība nespēj nodrošināt visus bērnus ar vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, tāpēc 2019.gadā 6500 privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi saņēma pašvaldības līdzfinansējumu un 1250 bērniem tika nodrošināts bērnu uzraudzības pakalpojums.

Gada pārskatā arī pausts, ka 2018./2019.mācību gada sākumā darbu sāka 109 pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes, tajā skaitā 82 vidusskolas, 24 pamatskolas un trīs sākumskolas, kurās izglītības programmas mācību gada sākumā sāka 68 967 izglītojamie. Vispārējās pamatizglītības programmas apguva 81,5%, bet vidējās izglītības programmas - 18,5%.

Saskaņā ar pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2019.gadā likvidētas četras vispārējās izglītības un trīs interešu izglītības iestādes, kā arī reorganizētas divas vispārējās, trīs interešu un divas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes.

Lai sekmētu no ārvalstīm ieceļojušo personu un reemigrantu bērnu iekļaušanos, pašvaldība piešķīra finansējumu papildu latviešu valodas stundu apmaksai. 2019.gada to saņēma 538 skolēni.

Uz augšu