Par Talsu novada domes priekšsēdētāju ievēl Sandru Pētersoni

Uz augšu