Ārvalstu pensionāriem braukšanas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā piešķirs pēc Latvijas pensionēšanās kritērijiem

FOTO: Edijs Pālens / LETA

Turpmāk ārvalstu pensionāri sabiedriskā transporta biļešu atvieglojumus Rīgā saņems pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā Latvijas pensionāri, paredz šodien galvaspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas pieņemtais lēmums.

Sēdē atbalstīti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". Noteikumi papildināti ar punktu, ka pensionārs saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu vai kura saņem Latvijas Republikas izdienas pensiju.

Šis jautājums Rīgas domnieku vidū plašu rezonansi ieguva 2018.gada martā, kad neizpratni sabiedrībā raisīja ziņa, ka citvalstu pensionāri braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā nereti saņem agrākā vecumā nekā Latvijas pensionāri.

Proti, nestrādājošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bez maksas "Rīgas satiksmes" transportlīdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, bet Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri atlaides saņem agrāk - jau no 55 gadu vecuma, jo konkrētajās valstīs tāds ir noteiktais pensionēšanās vecums. Tolaik opozīcija piedāvāja esošo kārtību mainīt, nosakot visiem pensionāriem vienādus nosacījumus, neatkarīgi no valstspiederības, taču koalīcija izmaiņas noraidīja.

Šādas izmaiņas rosinājis gan tiesībsargs, gan Labklājības ministrija.

Vienlaikus nolemts izveidot arī jaunu atlaižu grupu un piešķirt atvieglojumus tiem iedzīvotājiem, kas ir sasnieguši pensijas vecumu, bet kuriem nav pietiekama apdrošināšanas stāža, lai saņemtu vecuma pensiju, kā rezultātā viņi saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Saskaņā ar SIA "Rīgas satiksme" sniegto informāciju prognozētie zaudējumi, piešķirot atlaides šai grupai, varētu būt 75 200 eiro gadā.

Par izmaiņām domē bija plānots lemt jau 2019.gada nogalē, taču jautājums līdz domes sēdei nenonāca.

Uz augšu