Lai atbalstītu Covid-19 laikā cietušās kultūras institūcijas, VKKF sadalīs € 2,3 miljonus

Latvijas Nacionālā teātra Lielās zāles skatītāju krēsli. Ilustratīvs attēls

FOTO: Paula Čurkste/LETA

​Lai atbalstītu komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludinājis 2,3 miljonus eiro vērtu mērķprogrammu.

Kā liecina VKKF tīmekļvietnē publicētā informācija, ar mērķprogrammu ir plānots daļēji kompensēt kultūras institūcijām ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību.

Mērķprogrammas konkursā

vienai juridiskajai personai par viena mēneša izdevumiem maksimāli piešķiramā summa ir 5000 eiro,

kas attiecināma uz apmaksātiem izdevumiem par laika periodu no 13.marta līdz 30.septembrim.

Projektu konkursā pieteicējs var pretendēt uz apmaksātu izdevumu kompensāciju par laika periodu no 13.marta līdz 30.septembrim, kas apmaksāti no organizācijas konta Latvijas kredītiestādē, par regulāriem ikmēneša maksājumiem, par telpu un zemes nomu, komunālajiem, sakaru pakalpojumiem, IT sistēmu uzturēšanas, grāmatvedības un apsardzes pakalpojumiem, uzņēmuma civiltiesisko, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem saistītajiem maksājumiem, kas obligāti maksājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atbalsts tiek sniegts 75% apmērā no apmaksātajiem izdevumiem.

Tāpat var saņemt izdevumu kompensāciju, kas saistīta ar samaksāto darba algu un ar to saistītajiem nodokļiem par nodarbinātajiem, kuri nodarbināti uz darba līguma pamata. Atbalsts tiek sniegts par periodu no 13.marta līdz 30.jūnijam, ne vairāk kā 75% apmērā no izmaksātās darba algas, bet ne vairāk kā 700 eiro, kā arī par periodu no 1.jūlija līdz 30.septembrim tādā pašā apmērā.

Projekta pieteikums un apliecinātu dokumentu kopijas jāiesniedz VKKF no 3.augusta līdz 20.augusta plkst.12 un no 1.oktobra līdz 21.oktobra plkst.12.

Uz augšu