Siguldā izveidots Krišjāņa Barona pastaigu maršruts

FOTO: TVNET

Sagaidot Krišjāņa Barona 185.dzimšanas dienu, Siguldā izveidots jauns pastaigu maršruts, informē Siguldas novada pašvaldība.

31. oktobrī Dainu tēvam Baronam apritēs 185 gadi. Lai izceltu folklorista saistību ar Siguldu un iezīmētu rakstnieka pastaigu taku Turaidā, izveidots astoņus kilometrus garš pastaigu maršruts.

Brikmane stāstīja, ka Siguldas novada Tūrisma informācijas centra speciālistu izstrādātais maršruts sākas pie Barona pieminekļa, tālāk vedot uz Siguldas pils kvartālu, tiltu pār Gauju, skaisto dabas taku, kas ved gar pašu Gaujas krastu, Gūtmaņalu, Kārļa kalnu, Turaidas muzejrezervātu. Tam seko Barona atmiņās saglabājusies taka, kurā var aplūkot vietu, kur Barons mitinājies.

Turaidas muzejrezervāta Dainu kalnā pie skulptūras "Mākonītis" sākas Barona taka, kas ved no Dainu kalna lejā uz Gaujas senieleju, kur atrodas mājas "Dainas". Tur sava mūža pēdējo vasaru pavadīja folkloras pētnieks un krājējs Barons. Taka, iespējams, ir daļa no Barona senā pastaigu ceļa pa Turaidas gravām. Tā virzās garām simtgadīgiem ozoliem, liepām, ošiem, cauri paparžu un maijpuķīšu audzēm, līdz vienlaicīgi ar nelielo Dainupīti nonāk Gaujas krastā, kur takas pakājē novietota skulptūra "Dainu kalns".

Barons savās atmiņās stāstījis, ka viņa ceļš gājis caur Jaunpili uz Siguldu. "Tur apmetos uz veselu nedēļu, apstaigādams krāšņo Gaujas ieleju un abus viņas krastus. Starp Siguldi, Krimuldi un Turaidi. Pienāca svētdiena. Ieradās daudz publikas. Redzamas bij daždažādas interesantas ainas. Es agri jau biju kājās. Apvilku patlaban izmazgātas, baltas, no tēvabrāļa mantotas bikses un gāju Rīgu redzēt, jo man teica, ka no Siguldes puses pār lēzeno līdzenumu varot Rīgas torņus saredzēt. Lai jo plašāk Rīgu pārskatītu, uzkāpu vēl kādā augstā kokā. Man par spīti, bula gaiss pārklāja tuvējo līdzenumu un, nenieka neredzējis, kāpu atkal zemē. Kokam labi paaugstu no zemes vairs zaru nebij. Uz pēdējā zara stumburīša kāju licis, lēcu zemē, bet viltīgais stumburis aizķēra bikšu kāju un pāršķēla visu stilbu līdz augšai. Tādā bēdīgā veidā, tikai slapstīdamies un izvairīdamies no visapkārt klejojošas publikas, pārkļuvu mājās, krogū, kur man bija vēl otrās - veselas biksas," atmiņās rakstījis Dainu tēvs.

Pastaigu un Barona atmiņu maršruts izveidots drukātā veidā, un tas pieejams Tūrisma informācijas centrā, kā arī elektroniski - "tourism.sigulda.lv". Pastaigu maršruts pieejams arī Siguldas mobilajā lietotnē. Informatīvais materiāls tapis sadarbībā ar Barona dzimtas pārstāvjiem un Turaidas muzejrezervātu.

Uz augšu
Back