FOTO: Publicitātes foto

Pensiju indeksācija ir bijis aktuāls jautājums gadu no gada, arī šogad Labklājības ministrija paziņojusi, ka 2020. gada 1. oktobrī palielinājums būs - tiks indeksētas pensijas un atlīdzības (par darbspēju zaudējumu, ko izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība) vai to daļas, kas nepārsniedz 454 eiro.

Saskaņā ar likumu, pensijas pārskata, vērtējot iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī. Pensiju daļai, kas šo summu pārsniedz, indeksāciju neveic. Salīdzinājumam, 2019. gadā indeksēšanas slieksnis bija 420 eiro.

FOTO: Publicitātes foto

Pensiju pilnā apmērā indeksē politiski represētajiem, cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem, savukārt izdienas, invaliditātes, kā arī apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2020. gada 30. septembrim, šogad tiks piemērots 1,0380 indekss. Savukārt, vecuma pensijām, līdzīgi kā tas darīts iepriekšējos gados, piemēros dažādus indeksus, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo tas lielāks, jo lielāku indeksu piemēros un lielāku pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt.

Vecuma pensiju saņēmējiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem piemēros indeksu 1,0380, savukārt personām, kuru darba mūžs bijis no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos apstākļos, indekss būs 1,0446. Darba stāžam pārsniedzot 40 un 45 gadus, pensiju pārrēķinā attiecīgi izmantos indeksus 1,0512 un 1,0578

Plānoto pensiju pieaugumu apskatot reālos skaitļos, iznāk, ka, piemēram, 350 eiro lielas pensijas saņēmējam ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, no 1. oktobra pensija būs 363,30 eiro (par 13,30 eiro lielāka), savukārt pensionāriem ar darba stāžu virs 45 gadiem 350 eiro lielas pensijas pieaugums būs 20,23 eiro apmērā.

Šogad indeksēs arī piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Līdz ar to 1,07 eiro vietā, turpmāk par katru stāža gadu izmaksās 1,11 eiro, bet cilvēki, kas saņēma 1,61 eiro – no oktobra saņems 1,67 eiro.

Atgādinām, ka pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt pensiju un atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos. Saistībā ar indeksāciju senioriem pašiem nekas nav jādara – pensiju pārrēķinu nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un tā notiks automātiski.

Pensijas apmēru var uzzināt portālā www.latvija.lv un jebkurā VSAA nodaļā.