IZM lūdz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 200 000 eiro digitālajām mācību platformām

Skolas telpas. Ilustratīvs attēls. FOTO: Zane Bitere/LETA

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) lūdz no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt tai 200 000 eiro, lai veiktu tehnoloģiskā nodrošinājuma jeb centrālās infrastruktūras uzlabošanu ministrijā.

Ministrija cer, ka šis finansējums palīdzēs nodrošināt mācību platformu darbību un tādējādi mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari.

Kā skaidro IZM, tā kā Covid-19 radīto seku dēļ mainās mācību process, aizvien vairāk mācību procesā pieprasot digitālos risinājumus un rīkus attālinātu mācību nodrošināšanai, mācību satura digitalizācijai ministrija plāno gan izveidot, gan tālāk attīstīt digitālos mācību risinājumus un veikt ieguldījumus IZM tehnoloģiskajos resursos, lai atbalstītu izveidoto risinājumu pilotprojektu darbību.

Pēc ministrijā sniegtās informācijas, tiek plānots izveidot risinājumu integrētai tiešsaistes mācību videi, kas bez maksas būs pieejama visām Latvijas vispārējās izglītības iestādēm gan klātienes, gan attālinātu mācību nodrošināšanai.

Vidi plānots veidot kā modulāru risinājumu, integrējot ar jau esošajām skolvadības sistēmām, piemēram, "E-klase" vai "Mykoob". IZM sola, ka skolēniem elektroniskā mācību vide nodrošinās iespēju piekļūt strukturētam un pārredzamam mācību saturam un uzdevumiem, ļaus sazināties ar skolotāju vai klases biedriem, kā arī pildīt interaktīvus uzdevumus.

Pēc ministrijā paustā, skolotājiem būs izveidota piekļuve dažādiem digitāliem resursiem, iespēja plānot tematus un nodarbības, veidot skaidrojumus, demonstrācijas un interaktīvus mācību uzdevumus skolēniem, saņemt un organizēti pārvaldīt skolēnu darbus, sniegt par tiem atgriezenisko saiti un vērtējumu.

Integrētas tiešsaistes mācību vides ieviešana plānota sākotnēji izstrādājot šādas vides funkcionālu pilotprojektu, kurā iesaistītu aptuveni 10 izglītības iestādes un izstrādātu nepieciešamās informācijas sistēmu integrācijas ar tirgū esošiem risinājumiem, skaidroja IZM.

Tāpat plānots attīstīt mācību resursu krātuvi, paredzot tās funkcionalitātes paplašināšanu. Mācību resursu krātuvi plānots papildināt ar skolotāju plānošanas un sadarbības rīkiem, tajā skaitā - video ierakstīšanas un izvietošanas iespēju, interaktīvu mācību līdzekļu izmantošanas risinājumiem, kā arī ar izstrādāto mācību līdzekļu indeksēšanu, atbilstoši skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās.

Vienlaikus IZM vēlas sagatavot skaidrojošus video skolēniem pamatizglītībā un pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā, mazākumtautības valodu apguvei. IZM plāno, ka šie mācību video būs pieejami skatīšanai internetā skolēniem ērtā laikā, gan jaunajā tiešsaistes mācību vidē, gan "Skola2030" mācību resursu krātuvē, gan digitālajā platformā "Tava klase".

IZM uzsver, ka, lai nodrošinātu minēto digitālo mācību risinājumu ieviešanu vai attīstīšanu, ir nepieciešama tehniskā infrastruktūra šo risinājumu pilnvērtīgai darbināšanai - IZM un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu tehniskā jauda esot nepietiekama šādu digitālo platformu izvietošanai un darbināšanai.

Tāpēc 2020.gadā ministrija plāno veikt publisko iepirkumu datu masīva iegādei, lai nodrošinātu integrētas tiešsaistes mācību vides pilotprojekta risinājuma darbību. Lai sasniegtu šajā gadā plānoto, IZM rosina finansējuma ietvaros no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atvēlēt 200 000 eiro.

Vienlaikus ministrijā informēja, ka 2021.gadā piešķirto līdzekļu ietvaros plānota tālāka centrālās infrastruktūras un tīkla risinājumu jaudas palielināšana un atbalsts izglītības iestādēm digitālo mācību materiālu izmantošanā.

Pēc IZM paustā, 2021.gadā, nepieciešamības gadījumā, atbilstoši līdzekļiem par ikgadējo budžetu plānota tālāka centrālās infrastruktūras un tīkla risinājumu jaudas attīstība, atbalstot virtuālās mācību vides pilotprojektu, un atbalsts izglītības iestādēm digitālo mācību materiālu izmantošanā, plānojot tam līdzekļus 2 800 000 eiro apmērā.

Līdzekļu sadale provizoriski paredzēta pilotprojekta darbības nodrošināšanai un mērogošanas atbalstam nepieciešamās centralizētās infrastruktūras tālākai pilnveidei. Provizoriski 600 000 eiro tiktu atvēlēti 2020.gadā iegādātā datu masīva paplašināšanai, kā arī papildus datu masīva iegādei, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pilotprojekta vides lietošanas laikā uzkrāto datu un materiālu saglabāšanu un pieejamību, kā arī šo datu rezerves kopiju veidošanu.

Savukārt 2,2 miljonus eiro plānots izmantot digitālo platformu, tostarp digitālo mācību līdzekļu komplektu, nodrošināšanai izglītības iestādēm un jaunā satura ieviešanas un attālinātu (hibrīd) mācību atbalstam.

IZM plāno, ka izglītojamo skaits, kuriem uzlabota elektronisko resursu, tajā skaitā mācību līdzekļu pieejamība, 2020.gadā būtu 10 000 un 2021.gadā - 100 000 skolēnu.

Uz augšu
Back