Mākslas muzejs izceļ restaurācijas darbu

Gleznas restaurācija

FOTO: LNMM

7. oktobrī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs atklāja jaunu izglītojošu video projektu "Mākslas restaurācija muzejā". Vairāki informatīvi un izglītojoši video publicēti YouTube kanālā.

“Mākslas restaurācija muzejā” dod iespēju izzināt restaurācijas lomu mākslas muzeja darbībā, ētikas apsvērumus, ar kādiem saskaras grafikas, glezniecības un tēlniecības restauratori, eksperimentālās tehnikās veidotu darbu uzglabāšanas un saglabāšanas specifiku, kā arī vairākus citus ar mākslas restaurāciju saistītus aspektus. Katrā video epizodē apskatītā tēma piesaistīta konkrētiem darbiem LNMM galvenās ēkas pastāvīgajā ekspozīcijā un sniedz papildu informāciju par tiem.

Šis projekts ir lielisks piemērs veiksmīgai dažādu disciplīnu profesionāļu sadarbībai un atbild uz jautājumiem, kurus muzeja apmeklētāji visbiežāk uzdod eksponātu uzraugiem vai izglītības programmu kuratoriem, vienlaicīgi aicinot atklāt sabiedrībai neredzamo muzeja ikdienu.

"Restaurācija ir viena no svarīgākajām muzeja darba nozarēm, un īpaši mākslas muzejos tai ir liela nozīme.

Mākslas darbi muzeja kolekcijā nonāk visdažādākajās saglabātības pakāpēs, un mūsu uzdevums ir par tiem rūpēties, saglabāt un parādīt sabiedrībai.

Restauratoru darba galarezultāts ir apmeklētājam redzams, taču ilgstošais restaurācijas process paliek līdz galam neizzināts, un to šis projekts palīdzēs iepazīt," stāsta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

LNMM Restaurācijas nodaļas vadītāja Una Kastanovska piebilst: “Muzeja ekspozīcijā vai izstādēs restauratora darbs paliek nemanāms, tomēr gandrīz katrā iekārtošanā ir piedalījušies restauratori. Šis projekts sniedz retu iespēju iepazīties ar restauratoru darba niansēm, uzzināt galvenos pareizas eksponēšanas, konservācijas un glabāšanas principus, ielūkoties mākslas darbu restaurācijas norisē.”

Projekta "Mākslas restaurācijas muzejā" video:

No 2020. gada novembra “Mākslas restaurācijas muzejā” ietvaros Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tiks rīkotas tematiskas ekskursijas par muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā izstādīto darbu restaurāciju un konservāciju, kā arī īpašas tikšanās ar LNMM restauratoriem.

Uz augšu
Back