UR reģistrācijas lietu nepubliskās daļas informāciju varēs saņemt pētnieciskie žurnālisti ar atsauksmi no augstskolas

A high angle shot of a lock on a black computer keyboard FOTO: Freepik

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par Uzņēmumu reģistru (UR), nosakot kārtību pētniecisko žurnālistu pastāvīgai piekļuvei UR reģistrācijas lietu nepubliskajai daļai.

Noteikts, ka žurnālistam ir tiesības vērsties UR ar motivētu lūgumu nodrošināt pastāvīgu piekļuvi reģistrācijas lietu nepubliskajai daļai, ja šāda piekļuve nepieciešama pētnieciskās žurnālistiskas vajadzībām nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Iepriekš otrajā lasījumā bija paredzēts plašāks formulējums, nelietojot vārdu "pētnieciskās".

Lai piekļūtu informācijai, žurnālistam būs jāiesniedz Latvijas akreditētas augstskolas akreditētas studiju programmas (fakultātes) komunikācijas zinātnē atsauksme par to, ka viņa darbība pēdējā gada laikā atbilst pētnieciskajai žurnālistikai un ir īstenota atbilstoši labas pētnieciskās žurnālistikas praksei.

Vaicāts, vai šādi nosacījumi nebūtu pārmērīgi, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs (JKP) aģentūrai LETA pauda, ka neredz riskus, kas skartu labticīgu žurnālistu darbu sabiedrības interesēs. Jaunais regulējums ir kompromisa risinājums starp personas sensitīvo datu aizsardzību un tiesībām "visiem visu zināt", skaidroja Juridiskās komisijas vadītājs, norādot uz dažādo pušu, arī žurnālistu pārstāvju iesaisti debatēs par izmaiņām.

UR būs jānodrošina žurnālistam šāda piekļuve, neaizklājot reģistrācijas lietās nepubliskajā daļā ietvertajās ziņās un dokumentos esošos personas datus, ja tiks izpildīti visi no likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Šie nosacījumi paredz, ka žurnālista lūgums būs jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lūgumā norādītajā informācijā jāpamato, ka piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai tiks izmantota pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses.

Attiecībā uz žurnālistu nedrīkstēs būt noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas, tāpat žurnālists nedrīkstēs būt sodīts par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar personas datu aizsardzību.

Kompetentai institūcijai būs jāsniedz UR informācija, ka žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai. Pēdējā gada laikā pirms žurnālista lūguma iesniegšanas viņam nedrīkstēs būt anulēta piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, izņemot, gadījumu, kad tā anulēta, pamatojoties uz žurnālista lūgumu.

Žurnālistam būs jāapliecina, ka reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietverto ziņu un dokumentu apstrādei viņš izmantos vienīgi licencētas un regulāri atjauninātas programmatūras. UR būs jālūdz kompetento institūciju atzinums par to, ka žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai, kā arī UR varēs lūgt citu valsts informācijas sistēmu datus, lai pārbaudītu izvirzīto nosacījumu izpildi.

Lēmumu par piekļuves nodrošināšanu reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, pamatojoties uz žurnālista lūgumu, UR pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja pieņemts lēmums par piekļuves nodrošināšanu, žurnālistam tā tiek nodrošināta līdz nākamā gada 31.martam.

Žurnālistam apstrādājot reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus, jāizmanto vienīgi licencētas un regulāri atjauninātas programmatūras, kā arī elektroniski jāveic uzskaite par attiecīgo ziņu un dokumentu apstrādes nolūku (publikācijas vai pētījuma tēmu) un laika posmu, kurā tiek izmantota piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai.

Ja UR rīcībā ir informācija, ka žurnālists reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā UR būs jāpieprasa žurnālistam sniegt informāciju par nolūku, kādam viņš izmantojis reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus. UR varēs anulēt pastāvīgu piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, ja tiks pārkāpti kādi no vairākiem likumā noteiktiem nosacījumiem.

Saeimas atbalstītais normatīvais akts papildināts arī ar nodaļu par laulāto mantisko attiecību reģistra vešanu.

Likumā atbalstīta arī sadarbības mehānisma ieviešana, lai ierobežotu to ierobežotas jomas uzņēmumu darbību, kuri Valsts ieņēmumu dienestam nav iesnieguši ziņojumu par savu darbības veidu. Šīs izmaiņas attieksies uz daļu no uzņēmumi ir minēti kā subjekti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.

Tāpat likumā tiks noteikts, ka UR, pamatojoties uz ierakstu vienā no tā vestajiem reģistriem, ir tiesības citos reģistros aktualizēt ziņas par tiesību subjektu vai juridisko faktu, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

Uz augšu
Back