Lidostas "Rīga" infrastruktūras uzlabošanai būs pieejami €15,276 miljoni

FOTO: Shutterstock

Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstības projektam kopējais attiecināmais finansējums būs 15 276 195 eiro, liecina valdības otrdien precizētais finansējuma apmērs.

No kopējā attiecināmā finansējuma Kohēzijas fonda finansējums būs 12 984 765 eiro apmērā un privātais finansējums, par kuru nav saņemts valsts atbalsts - 2 291 430 eiro.

Precizēt finansējuma apmēru bija nepieciešams, jo pērn rudenī lidostas projektam tika pārdalīti 1,5 miljoni eiro Kohēzijas fonda līdzekļu no nerealizētā Daugavpils šķirotas dzelzceļa stacijas projekta. Līdz ar to bija nepieciešams iekļaut papildu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas, kā arī noteikt kā finansējuma saņēmēju Civilās aviācijas aģentūru (CAA).

Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 511 489 eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 11 484 765 eiro un privātais finansējums, par kuru nav saņemts valsts atbalsts, - 2 026 724 eiro;

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 764 706 eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 1 500 000 eiro un privātais finansējums - 264 706 eiro.

Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējuma saņēmējs ir VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", bet otrajā projektu iesniegumu atlases kārta - CAA.

Papildus Kohēzijas fonda finansējums 1,5 miljonu eiro apmērā tiek piešķirts tikai CAA kā otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmējam.

Pirmās projektu atlases kārtas ietvaros atbalsts jau tika apstiprināts un tika atzīts par saderīgu ar ES iekšējo tirgu komercdarbības atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017.gada 29.jūnija lēmumu. Līdz ar to pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmējam papildu finansējums netiek piešķirts un starptautiskā lidosta "Rīga" turpina projekta "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanu piešķirtā finansējuma ietvaros līdz 2022.gada 26.decembrim.

Infrastruktūras attīstības projekta "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā "Rīga"" kopējās plānotās izmaksas veido 23 049 010 eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 11 484 765 eiro un starptautiskās lidostas "Rīga" finansējums 11 564 245 eiro apmērā.

Projekta mērķis ir uzlabot vides un drošības pasākumus lidostā, sekmējot klimata politikas mērķu sasniegšanu,

mazinot lidostas saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, kā arī paaugstinot infrastruktūras energoefektivitāti. Projekts paredz arī drošības infrastruktūras uzlabojumus ar mērķi mazināt terora draudu riskus un uzlabot nododamās bagāžas drošības pārbaužu kvalitāti.

Projekta laikā plānots lidlaukā izbūvēt otro ātro nobrauktuvi 12 090 kvadrātmetru platībā, kas saīsinās gaisa kuģu ceļu nobraukšanai no skrejceļa un manevrēšanas zonā. Emisiju aprēķini rāda, ka tieši gaisa kuģu manevrēšanas cikls pa zemi rada augstāko piesārņojošo vielu emisiju apjomu.

Otrā ātrā nobrauktuve ļaus būtiski samazināt uz sauszemes veiktajos manevros patērētās degvielas daudzumu un laiku,

līdz ar to mazinot arī gaisa piesārņojumu.

Projektā plānota arī peronu manevrēšanas ceļu ass līnijas gaismas sistēmas ierīkošana atbilstoši "CAT II" standartiem, kas nodrošinās, ka sliktas redzamības apstākļos gaisa kuģi varēs ātri nobraukt uz stāvvietām, atbrīvojot skrejceļu, tādējādi palielinot skrejceļa kapacitāti un samazinot manevrēšanas distanci un laiku. Arī tas palīdzēs mazināt gaisa kuģu radītās CO2 emisijas un enerģijas patēriņu. Kopējais modernizēto manevrēšanas ceļu garums būs 11,3 kilometri.

Tāpat projektā paredzēts patlaban lidostas teritorijā izvietotos prožektorus ar gāzizlādes spuldzēm nomainīt uz analogiem LED tipa gaismekļiem, tādejādi samazinot energoresursu patēriņu. Tāpat tiks rekonstruētas septiņdesmitajos gados celtās lidostas tehnisko dienestu ēkas, kas vairs neatbilst mūsdienu energoefektivitātes standartiem.

Būtisku ieguvumu ātrās reaģēšanas un glābšanas dienestiem dos projektā plānotais helikopteru nosēšanās laukums, kas ļaus neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas helikopteriem operatīvi nosēsties Rīgas lidostā, neietekmējot pārējo gaisa kuģu kustību.

Projekta laikā plānots arī iegādāties trīs jaunākās paaudzes sprāgstvielu atklāšanas iekārtas,

kas spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt uz bagāžā vai citos sūtījumos esošu sprādzienbīstamu materiālu.

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas CAA veiks bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtu iegādi un izveidos gaisa telpas drošības uzlabošanas informācijas sistēmu, lai gaisa telpas izmantošana starptautiskās lidostas "Rīga" gaisa satiksmes vadības zonā un gaisa telpā citur Latvijā būtu droša un pieņemtie lēmumi gaisa satiksmes pārvaldības uzraudzības jomā Latvijas gaisa telpā būtu balstīti uz faktisko informāciju par gaisa telpas izmantotāju ieradumiem.

Īstenojot projektu, CAA ir jānodrošina datu uzkrāšana par autorizēto lidojumu skaita ar bezpilota gaisa kuģiem pieaugumu Latvijas gaisa satiksmes vadības zonā pirms projekta īstenošanas un piecus gadus pēc projekta īstenošanas un nepieciešamības gadījumā jāsniedz informācija izvērtēšanas vajadzībām.

Otrās kārtas ietvaros indikatīvais nepieciešamais finansējums ir 2021.gadā - 525 058 eiro, 2022.gadā - 808 427 eiro un 2023.gadā - 431 221 eiro.

Pirmās un otrās atlases kārtas projektu īstenošanas maksimālais termiņš ir noteikts 2023.gada 31.decembris.

Uz augšu
Back