Eiropas Parlaments atbalstījis svina skrošu aizliegumu mitrājos

FOTO: LETA

Eiropas Parlaments atbalstījis svina skrošu aizliegumu mitrājos, noraidot vairāku politisko grupu paustos iebildumus pret šo aizliegumu.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība pateicas Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā, jo tie visi ar savu balsi pauda atbalstu svina skrošu aizliegumam, noraidot vienu no iebildumiem vai tos abus.

"Eiropas Parlamentam plenārsēdē bija jālemj par diviem saturiski ļoti līdzīgiem, bet dažādu politisko grupu iesniegtiem iebildumiem pret Eiropas Komisijas ierosinājumu svina skrošu izmantošanas aizliegumam mitrājos. Šo iebildumu noraidīšana nozīmē atbalstu svina skrošu aizliegšanai. Pateicamies par atbalstu katram Latvijas pārstāvim Eiropas Parlamentā, jo šie deputāti neatbalstīja mednieku un munīcijas ražotāju rosinātos un vairāku politisko grupu paustos iebildumus pret šo aizliegumu," skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus, uzsverot, ka nākamais vēlamais solis būtu svina munīcijas izmantošanas aizliegums svina toksiskuma dēļ ne tikai mitrājos, bet arī vispār.

Eiropas Parlamenta plenārsēdē 25.novembrī tika lemts par aizliegumu izmantot mitrājos svina skrotis, kuru dēļ saindējoties ik gadu iet bojā liels skaits ūdensputnu.

Neskatoties uz to, ka vienošanās par svina skrošu izskaušanu mitrājos panākta jau 1995.gadā, joprojām lielā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijā, tā vēl aizvien nav tikusi pilnvērtīgi ievērota pat divdesmit gadus kopš sākotnēji noteiktā termiņa.

Tolaik Līguma par Āfrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību, kam Latvija pievienojās 2005.gadā, Rīcības plānā tika noteikts, ka "puses līdz 2000.gadam cenšas izskaust svina skrošu izmantošanu mitrājos".

Uz augšu
Back