LM piešķir 10,5 miljonus eiro bērnu pieskatīšanas pabalstiem

FOTO: AFP/SCANPIX

Valdība šodien lēma Labklājības ministrijai (LM) piešķirt 10 505 162 eiro no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas Covid-19 pandēmijas laikā pabalsta izmaksu.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā stājās spēkā slimības palīdzības pabalsts, kas pienākas vienam no bērna vecākiem, adoptētājiem, audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina. Uz to var pretendēt, ja persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns vecumā līdz desmit gadiem ieskaitot vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi vai mācības notiek attālināti.

Ministrijā norāda, ka sakarā ar neparedzamo Covid-19 izplatības gaitu, papildu izdevumi darbnespējas pabalstam nav precīzi aprēķināmi.

Tomēr Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) šī gada jūnija dati, kas tika aktualizēti novembrī, liecina, ka valstī kopumā ir 109 755 ģimenes valsts pabalsta saņēmēji, kuri ir nodarbināti un kuriem ir bērns vecumā līdz desmit gadiem vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem.

Savukārt vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā sakarā ar slima bērna kopšanu 2020.gada deviņos mēnešos bija 36,07 eiro. Tādējādi, piešķirot 60% no algas, plānotais vidējais pabalsta apmērs dienā ir 21,64 eiro, liecina ministrijas aplēses.

Pabalstu varēs piešķirt arī personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Ministrijas dati liecina, ka kopumā ir 6888 personas ar invaliditāti, kas apmeklē dienas centrus un dienas aprūpes centrus. Pieņemot, ka darbnespējas pabalstu saņemt ir tiesīga viena nodarbināta persona par vienu personu ar invaliditāti, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga vienā dienā vispārējā gadījumā šī gada deviņos mēnešos ir 30,51 eiro. Piešķirot 60% no algas, plānotais vidējais pabalsta apmērs dienā būs 18,31 eiro.

Slimības palīdzības pabalstu plānots finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Lai realizētu minētās izmaiņas, VSAA informācijas sistēmai papildus nepieciešams finansējums 7078,50 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka pabalsta apmērs būs 60% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Šo pabalstu neapliks ne ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ne ar sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Sociāli apdrošinātai personai būs tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām. To būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Vienlaikus noteikts, ka jauno atbalsta veidu neizmaksās, ja vecāks ir nodarbināts vai veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus, viņam piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

Uz augšu
Back