Par negodīgas komercprakses īstenošanu PTAC piespriedis 7000 eiro sodu "Julianus Inkasso Latvija"

Ilustratīvs foto. FOTO: Shutterstock

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piespriedis 7000 eiro sodu SIA "Julianus Inkasso Latvija" par negodīgas komercprakses īstenošanu, aģentūrai LETA pavēstīja centrā.

PTAC pārstāvji informēja, ka centrs, ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, ir veicis "Julianus Inkasso Latvija" īstenotās komercprakses izvērtēšanu.

Konkrēto komercpraksi kompānija īstenojusi laika periodā no 2020.gada 6. līdz 15.jūnijam, izmantojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Kompānija nosūtījusi parādniekiem īsziņas un e-pastus, radot iespaidu, ka tieši šis laika periods ir labvēlīgākais parāda samaksai bez tiesas. Sabiedrības īstenotā negodīgā komercprakse ir skārusi vismaz 511 patērētājus.

Atbilstoši patērētāju sniegtai informācijai "Julianus Inkasso Latvija" nosūtīja patērētājiem e-pasta vēstules par kavēto maksājumu un īsziņas ar aicinājumu sazināties ar kompāniju par kavētā maksājuma samaksu laikā no plkst.23 līdz 2, kā arī laika posmā no 2020.gada 6.aprīļa līdz 2020.gada 15.jūnijam nosūtīja patērētājiem paziņojumus par parādsaistībām, kuros atsaucās uz "Ārkārtas situāciju" un kā e-pasta tēmu norādot tekstu: "Aicinājums sakarā ar ārkārtas situāciju".

Kompānija nosūtītajos paziņojumos norādījusi, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiks ir labvēlīgāks parāda samaksas veikšanai bez tiesas procesa sākšanas, iekļaujot paziņojumos tekstu: "Sakarā ar ārkārtas situāciju aicinām Jūs izmantot iespēju maksāt saistības BEZ TIESAS, atbilstoši Jūsu finansiālajām iespējām. Lūdzam NEKAVĒJOTIES sazināties!", kā arī: "Sakarā ar Ārkārtas situāciju, aicinām izmantot iespēju maksāt saistības BEZ TIESAS, atbilstoši finansiālajām iespējām. Lūdzam NEKAVĒJOTIES sazināties!".

PTAC norādīja, ka, ņemot vērā iepriekš aprakstīto rīcību, kompānija ir īstenojusi agresīvu, maldinošu un profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi,

jo kompānija ir izmantojusi valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, atsaucoties uz to patērētājiem nosūtītajos paziņojumos, un patērētājiem radījusi iespaidu, ka tieši šis laika periods ir labvēlīgākas parāda samaksai bez tiesas procesa uzsākšanas, tieši ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot gan kreditora, gan parādnieka intereses, normatīvi paredzēja parādniekam papildu laiku saistību izpildei, kuras tas nevar izpildīt ne savas vainas dēļ, kā arī kompānija patērētājiem informāciju par parādsaistībām e-pastu un īsziņu veidā izsūtījusi laika periodā no 2020.gada 6. līdz 15.jūnijam, kas daļēji tika piegādāti laika posmā no plkst.21 līdz 8 un svētku dienās bez parādnieka piekrišanas, tādējādi, pārkāpjot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības attiecībā uz saskarsmes kultūru un veicot nesamērīgu saskarsmi.

Lai arī kompānija ir izbeigusi minētās komercprakses īstenošanu, kā arī ir ieviesusi papildu drošības un tehniskos pasākumus, lai maksimāli samazinātu gadījumus, kad e-pastu piegāde tiek kavēta, kas vērtējams pozitīvi, tās ietekme ir skārusi vairāku simtu patērētāju tiesiskās intereses, agresīvā un profesionālai rūpībai neatbilstošā veidā ietekmējot patērētāju ekonomisko rīcību, uzsvēra PTAC pārstāvji.

Tādējādi PTAC piemērojis soda naudu 7000 eiro apmērā, aizliedzis kompānijai īstenot negodīgu komercpraksi, kā arī turpmākajā komercpraksē nepieļaut līdzīga rakstura pārkāpumu izdarīšanu.

"Ņemot vērā, ka ar sabiedrība ir iesniegusi visu PTAC pieprasīto informāciju par pārkāpumu un izbeigusi konkrēto īstenoto komercpraksi, kā arī, ievērojot sabiedrības izdarītā pārkāpuma apmēru, raksturu, ilgumu, ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, sabiedrības lomu pārkāpumā, šajā lēmumā analizētos pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, PTAC secina, ka sabiedrības nodarītais pārkāpums ir vērtējams kā smags patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums. Lai gan sabiedrības pārkāpums ir vērtējams kā smags, ir jāņem vērā, ka konkrētajā lietā skarto patērētāju skaits kopumā nav liels un līdz ar to sabiedrības nodarītā pārkāpuma apjoms ir vērtējams ka neliels," teikts PTAC lēmumā.

Kompānija "Julianus Inkasso Latvija" reģistrēta 2004.gadā, un tās pamatkapitāls ir 3010 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Igaunijas "Julianus Inkasso", bet patiesais labuma guvējs ir Igaunijas pilsonis Hans Luiks. 2019.gadā "Julianus Inkasso Latvija" apgrozījums bija 932 597 eiro, bet tās zaudējumi bija 295 124 eiro.

 
Uz augšu
Back