Plāno ieviest jaunu valsts atbalsta mehānismu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

Ilustratīvs attēls FOTO: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash

Šogad Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir iecerējusi turpināt darbu pie sociālās dimensijas stiprināšanas augstākajā izglītībā, izstrādājot un ieviešot jaunu valsts atbalsta mehānismu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm.

Kā norādīja ministrijā, rezultātā tiks izstrādāts jauns valsts atbalsta mehānisms studijām Latvijas augstskolās jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, tādā veidā stiprinot sociālo dimensiju augstākajā izglītībā.

Tāpat 2021.gadā iecerēts pārskatīt un pilnveidot augstākās izglītības finansēšanas modeli, proti, pārskatīt augstākās izglītības finansēšanas principus, kā arī, atbilstoši aktuālām izmaksām, aktualizēt studiju vietas bāzes izmaksas.

Ministrijā arī atzīmēja, ka šogad turpināsies darbs pie Latvijas zinātnes procesu pārvaldības optimizācijas, izveidojot spēcīgu un vienotu zinātni administrējošo institūciju. No 2021.gada jūlija Latvijas Zinātnes padome pārņems Valsts izglītības un attīstības aģentūras zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas. Tā rezultātā tiks pabeigts darbs pie spēcīgas un vienotās zinātni administrējošās institūcijas izveides, apvienojot esošos institucionālos resursus, pauda IZM.

Pēc IZM sniegtās informācijas, 2020.gada jūnijā IZM Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmā sāka projektu jauna akadēmiskās karjeras ietvara veidošanai, kas turpināsies līdz pat 2022.gada vidum. Projekta mērķis esot reformēt pašreizējo akadēmiskās karjeras sistēmu, ieviešot Eiropas un starptautiskajai labajai praksei atbilstošu jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru.

Paredzēts, ka jaunā ietvara risinājumu papildinās ieviešanas ceļvedis, kā arī jaunā akadēmiskās karjeras modeļa īstenošanas tiesiskā regulējuma un finansiālās ietekmes analīze.

Vēl ministrijā piebilda, ka pērn IZM ar Eiropas Savienības "Erasmus+ K3" programmas "Support for policy reforms" atbalstu sāka īstenot projektu "Road Map for Implementation of Institutional Assessment", kas turpināsies līdz 2022.gada vidum.

Šī projekta mērķis esot pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Latvijā un ieviest ciklisku augstākās izglītības institūciju akreditāciju kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru, tādējādi samazinot pašreizējo pārklāšanos starp dažādām esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, samazinot administratīvo slogu un novērtēšanas procedūru izmaksas.

Uz augšu
Back