Satura mārketings

“Olainfarm” atjauno aukstumstaciju zaļākai ražošanai

FOTO: Publicitātes foto

“Zaļākai šodienai” ir sauklis, ar kuru “Olainfarm” atklāja pārbūvēto aukstumstaciju un tās inženiersistēmu, kas veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Aukstumstacijas un sadales infrastruktūras modernizācijā ieguldīti vairāk nekā 2,7 miljoni eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 700 tūkstošu eiro apmērā. 

Janvārī “Olainfarm” izgājis kārtējo pēcuzraudzības auditu vides pārvaldības jomā, lai saņemtu vides pārvaldības sistēmas standarta ISO 14001 sertifikātu. Tādējādi uzņēmums saskaņā ar savu stratēģiju “Uz priekšu 2020–2025” veicina efektīvu energoresursu izmantošu un rūpējas par savas saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi samazināšanu. Šī projekta realizācija nodrošina Olainfarm pienesumu zaļās ekonomikas un klimata neitralitātes programmām, prognozētais ietaupījums 1486,563 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu -CO2 emisiju samazinājums 235,645 t/gadā.

FOTO: Publicitātes foto

“Kā atbildīgs uzņēmums “Olainfarm” regulāri monitorē savas saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi. Efektīva energoresursu pārvaldība un mūsdienu tehnoloģijas ir viens no veidiem kā paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti. Tas palīdz racionāli izmantot energoresursus ražošanas procesā, mazināt to patēriņu uz vienu saražotās produkcijas vienību, palielināt uzņēmuma konkurētspēju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ilgtspējīga uzņēmuma attīstība ir mūsu stratēģijas “Uz priekšu” pamatā. Tas nozīmē rūpes par cilvēkiem un vidi, kas šobrīd ir aktuālākas kā jebkad agrāk. Kā apliecinājumu, ka esam uz pareizā ceļa, esam veiksmīgi izgājuši kārtējo pēcuzraudzības auditu, lai saņemtu vides pārvaldības sistēmas sertifikātu. Paldies kolēģiem un partneriem,” saka Jerūns Veitess, AS ”Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Aukstumstacijas un tās inženiersistēmu rekonstrukcija veikta 18 mēnešu laikā, projekta īstenošanu uzsākot 2019. gada 2. ceturksnī, kura ietvaros veikta ražošanas ceha, aukstumstacijas un ārējo aukstumtīklu rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai. 2020. gada nogalē veikta aukstumstacijas darbības testēšana un šobrīd aukstumstacija darbojas pilnā apmērā. Aukstumenerģija ar temperatūru līdz mīnus 15 °C tiek izmantota ķīmisko produktu un aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā — tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

FOTO: Publicitātes foto

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs:

“Šobrīd vairāk kā jebkad agrāk globālā mērogā tiek runāts par klimata pārmaiņu novēršanu un virzību uz tā saucamo klimata neitralitāti. Tāpēc uzņēmumiem svarīgāk kā jebkad agrāk ir efektīvi jādomā par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un nepieciešamo resursu patēriņa mazināšanu. Šodienas tehnoloģijas paver milzum daudz iespēju būt efektīvākiem, produktīvākiem un konkurētspējīgākiem, vienlaikus rūpējoties par savas saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi samazināšanu. AS ”Olainfarm” rāda teicamu piemēru, rūpējoties par nākotnes enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu.”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūras Vides un energoefektivitātes departamenta direktore Dana Heiberga:

“Prieks, ka “Olainfarm” kā viens no Latvijas atpazīstamākajiem un sekmīgākajiem komersantiem ne tikai farmācijas nozarē, bet arī ražojošā sektorā rāda piemēru, uzlabojot energoresursu pārvaldību uzņēmuma ražošanas procesos. Šī projekta realizācija, sekmīgi izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, “Olainfarm” ļaus samazināt oglekļa dioksīda emisijas ražošanas procesā, kas atbilst klimata politikas mērķiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā.”

Par “Olainfarm” vides politiku

Uzņēmumā ir izstrādāta videi un klimatam draudzīga energopolitika. AS “Olainfarm” vides politika balstās uz vides pārvaldības sistēmu, kas veidota atbilstoši standarta ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas” prasībām. Kopš 2016. gada 1. novembra vides pārvaldības sistēma ir papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Energoefektivitātes likumam un MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”.

Uz augšu
Back