Satura mārketings

Olainfarm grupa īsteno pārmaiņas ilgtspējīgai izaugsmei

FOTO: Publicitātes foto

Olainfarm grupa ir ceļā uz ilgtspējīgu izaugsmi un pārveidi, gan mainot kultūru uz izaugsmes domāšanu, gan efektivizējot procesus uzņēmuma iekšienē ar mērķi palielināt produktivitāti un attīstīt nepieciešamās prasmes. Olainfarm grupai ir nozīmīgi plāni — par tiem stāsta Jerūns Veitess, Olainfarm grupas vadītājs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi pasaules vadošajās farmācijas kompānijās. Jau vairāk nekā gadu viņš dzīvo Latvijā, sekmīgi vadot vienu no lielākajām farmācijas grupām Baltijā.

Kā uzņēmumu ietekmē pagājušajā piektdienā izskanējusī informācija, ka Repharm virzās uz Olainfarm iegādi?

Annas Emīlijas Maliginas likumiskā pārstāve Signe Baldere – Sildedze ir informējusi Olainfarm valdi par to, ka publiskajā telpā izskanējusī informācija nav patiesa un darījums, kas tika noslēgts ar Farma Fund (iepriekšējais nosaukums Zdorovie Europe) nav spēkā. Līdz ar to, Repharm grupai nav pamata nākt klajā ar šādu paziņojumu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, Olainfarm nav saņēmis akcionāra paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu. Minētais dot pamatu Olainfarm valdei secināt, ka Repharm grupas publiskajā telpā paustā informācija ir maldinoša un pretrunīga.

Šāda informācija publiskajā telpā var būtiski ietekmēt Olainfarm akciju cenu tirgū, kā arī pastāv iespēja, ka tā var aizskart pārējo Olainfarm akcionāru tiesības un radīt kaitējumu Latvijas kapitāla tirgus reputācijai. Olainfarm valde vērsīsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar lūgumu izvērtēt vai Repharm grupas paziņojumā nav saskatāmas Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpums.

Publicitātes foto

Covid-19 pasaules ekonomikai ir radījis daudz grūtību, ietekmējot visdažādākās jomas. Pēc Jūsu domām, kādu ietekmi tas ir atstājis uz farmācijas nozari?

Par Covid-19 ilgtermiņa ietekmi uz veselības un farmācijas tirgu var uzskatīt virzību uz zāļu ražošanas piegādes ķēžu pašpietiekamību, tendenci palēnināties nozares izaugsmei un izmaiņas patēriņā. Ja skatāmies no globālās perspektīvas, tad varam novērot izmaiņas pieprasījumā, regulējumā, pētniecības un attīstības izstrādes procesos, pandēmijas ietekmē notiek arī strauja pārorientācija uz telemedicīnu un e-komerciju.

Covid-19 izraisītā globālā pandēmija rada mums izaicinājumus, kā vadīt biznesu šajā laikā, lai saglabātu produktivitāti un turpinātu piegādāt mūsu produktus pacientiem un klientiem visā pasaulē. Tas aktualizē arī jautājumu, kā uzturēt drošu darba vidi mūsu darbiniekiem un sekmīgi vadīt procesus. Viena no lietām, ko šis laiks ir mainījis, — kā sazināmies ar mūsu klientiem. Esošie izaicinājumi sniedz vērtīgu pieredzi un atbildes par digitālo transformāciju un esošā biznesa segmentu, kas ir mazāk pakļauti ekonomiskajam spiedienam, diversifikāciju. Tas ļauj mums pieņemt izsvērtus lēmumus ilgtspējīgai izaugsmei.

Publicitātes foto

Jūs jau vairāk nekā gadu strādājat Olainfarm, atskatoties, kādas ir Jūsu svarīgākās atziņas?

Lielākie izaicinājumi ir saistīti kopumā ar transformācijas procesu, kā arī fokusu uz prioritātēm uzņēmuma izaugsmes veicināšanai. Olainfarm līdz šim nav gājis cauri šādam pārveides procesam, tāpēc tas prasa no mūsu darbiniekiem lielu elastību un spēju pielāgoties. Viens no transformācijas ieguvumiem ir ar to saistītās attīstības iespējas mūsu darbiniekiem, kuras veicina personīgo izaugsmi. Mums uzņēmumā ir nepieciešamā enerģija un prasmes, atliek vien kopā īstenot izvirzītos mērķus. Ir ļoti svarīgi, ka šajā ceļā mēs atklāti komunicējam un mums ir vienots skats par izmaiņu nepieciešamību, lai darbinieki tās pieņemtu. Tikai strādājot kopā, apvienojoties šajā ceļojumā, nojaucot robežas, mēs gūsim panākumus. Soli pa solim mēs virzāmies pareizajā virzienā — ar vienotu mērķi sasniegt stratēģiskos uzdevumus, kas noteikti mūsu stratēģijā “Uz priekšu!”, līdz 2025. gadam.

Atskatoties redzu, ka ir paveikts liels darbs, daudz enerģijas ir veltīta pamatu izveidošanai, uz kuriem mēs tagad balstāmies. Es ticu cilvēkiem, kuri ir proaktīvi, cilvēkiem, kuri izaicina status quo un kuri ir gatavi spert soli un uzņemties noteiktu (aprēķinātu) risku.

Publicitātes foto

Kā Olainfarm tiek galā ar Covid-19 grūtībām? 

Olainfarm nav atdalīts no vispārējās situācijas Latvijā. Protams, Covid-19 ietekmē arī mūs — Olainfarm mums ir vairāk nekā 1000 darbinieku, bet Olainfarm grupā apmēram 2000. Mēs esam ieviesuši vairākus pasākumus un procedūras, lai novērstu koronavīrusa iespējamo izplatīšanos, sargātu mūsu darbinieku veselību un nodrošinātu mūsu produktu piegādes nepārtrauktību.

Mēs veltām laiku darbinieku informēšanai, izskaidrojot, kāpēc ir svarīgi ievērot ierobežojumus gan mūsu darba vietā, gan ārpus tās. Piemēram, šobrīd organizējam darbu maiņās, uzņēmuma darbiniekiem ir brīvi pieejamas maskas un dezinfekcijas līdzekļi, turklāt uzņēmuma teritorija ir slēgta viesiem. Cik vien iespējams, pie ieejas uzņēmumā mēram temperatūru. Mēs arī nodrošinām darbinieku ātru testēšanu. Zāļu ražošanai un kvalitātes kontrolei ir nepieciešama fiziska klātbūtne uzņēmumā, un tas nozīmē īpašas rūpes par darbinieku veselību. Mēs sniedzam visu nepieciešamo, lai darbinieki, kuru darba specifika to pieļauj, strādātu attālināti. Mēs rūpējamies par mūsu darbinieku veselību, un mums tas ir svarīgi. Tāpat kā mūsu zāles rūpējas par cilvēku veselību un dzīves kvalitāti Latvijā un visā pasaulē.

Mums ir izdevies ātri pārorientēt komunikāciju ar ģimenes ārstiem, farmaceitiem, un ārstiem speciālistiem slimnīcās Latvijā un arī citos tirgos uz digitālajiem kanāliem. Covid-19 mudināja mūs iet ātrāk digitālo kanālu attīstības virzienā, līdzīgi kā tas jau notiek daudzās nozarēs. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs strauji attīstām e-apmācības un esam izveidojuši tiešsaistes izglītības platformu “Open Olainfarm”, lai medicīnas profesionāļi varētu dalīties ar zināšanām.

Publicitātes foto

AS Olainfarm ir viens no lielākajiem farmācijas eksporta uzņēmumiem Baltijā — kas šobrīd notiek jūsu galvenajos tirgos, un kādi ir nākotnes plāni?

2020. gadā mēs pārskatījām savu operacionālo darbību galvenajos noieta tirgos, tostarp arī mūsu mājas tirgū — Latvijā. Kā ilgtermiņa ieguldījumu Olainfarm ir izveidojis meitas uzņēmumu Krievijā, kas mums palīdz gūt pilnīgāku ieskatu par notiekošo zāļu tirgū, pašiem veikt tā izpēti, lai paveiktais vislabāk atbilstu mūsu klientu prasībām. Tagad Krievijas birojā darbojas mūsu pārdošanas speciālisti.

Mēs arī palielinām savu kapacitāti Ukrainā, esam paplašinājuši mārketinga komandu un atjauninājuši uzņēmējdarbības modeli, izveidojot tur pilnībā funkcionējošu pārstāvniecību.

Kādi ir Jūsu atslēgas vārdi 2020. gadam un kāpēc?

2020. gadā mēs fokusējāmies, tā teikt, uz mūsu pamatu sakārtošanu. Savukārt 2021. gadā turpināsim vairāku pīlāru attīstību — veicināsim izaugsmi pašreizējos tirgos, iegādāsimies un/vai paši attīstīsim jaunus produktus, celsim produktivitāti un efektivitāti. Turklāt mēs strādājam, lai pilnveidotu korporatīvo pārvaldību un mazinātu mūsu saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi.

 

Ir pagājis gads, kopš Olainfarm ir stratēģija “Uz priekšu”. Kā Jūs vērtējat to, kas līdz šim ir sasniegts?

Runājot par atsevišķiem stratēģijas elementiem  — produktu izpēti un attīstību, kas šobrīd atrodas izstrādes posmā. Esmu neizsakāmi priecīgs un gandarīts par mūsu pētniecības un attīstības departamentu, kas kopā ar biznesa attīstības komandu strādā, lai ieviestu jaunas gatavās zāļu formas un aktīvās farmaceitiskās vielas. Tas nesīs augļus pēc 2023. gada un tālāk.

Mēs arī uzmanīgi pētām, kā varam sekmēt mūsu meitas uzņēmumu sniegumu — attiecībā gan uz neto peļņu, gan biznesa modeļa pilnveidi. Mēs esam veikuši izmaiņas “Tonus Elast” vadības komandā, un priecājos redzēt, ka tas ir nesis augļus.

Publicitātes foto

Kā izskatās 2021. gads Olainfarm grupai?

Pirmkārt, “nostiprināt” un “paplašināt” ir vārdi, kas raksturo Olainfarm grupas pieeju šim gadam, tostarp, nodrošinot “veselīgu” grupas neto peļņu.

Otrkārt, Olainfarm grupa dodas e-komercijas virzienā. Mūsu meitas uzņēmums “Silvanols” ir lielisks piemērs, izveidojot pilnīgi jaunu tiešsaistes veikalu savu produktu pārdošanai. Arī “Latvijas Aptieka” un “Tonus Elast” lūkojas pēc jauniem pārdošanas kanāliem digitālajā vidē. Mēs redzam, ka tirgus strauji mainās, cilvēki kļūst arvien aktīvāki tiešsaistē un šī tendence ir uz palikšanu arī pēc Covid-19 ierobežojumiem.

Treškārt, tā ir transformācija. Olainfarm grupa mainās, un tajā notiek pārveides procesi.

Ceturtkārt, mēs veidojam vidi, kurā cilvēki var sevi attīstīt, kurā ieskauj inovācijas un uzņēmība un “es varu” pieeja tiek atalgota.

Pētniecībai & attīstībai ir milzīga nozīme stratēģijā “Uz priekšu”. Kādi ir plāni šajā jomā nākamajam periodam? 

Olainfarm ir ļoti spēcīgas aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas tradīcijas un ekspertīze. Lai veiksmīgi īstenotu mūsu nākotnes stratēģiju, mums ir jāveicina gatavo zāļu formu izstrāde. Pētniecības un attīstības daļā mums ir jāpalielina darbinieku skaits, paplašinot Olainfarm iespējas. Olainfarm grupas konkurences priekšrocība ir tās vertikālā integrācija, kas nozīmē, ka, lai saglabātu konkurētspēju, papildus mūsu rūpnīcai jāpaplašina arī mūsu pētniecības un attīstības darbība nākotnē.

Olainfarm grupas sastāvā ir meitas uzņēmumi — kāds tiem būs šis gads?

Izmaiņas meitas uzņēmumā “Tonus Elast”, kas ražo kompresijas izstrādājumus, tika veiktas pagājušajā vasarā, un tas ir atmaksājies. Jaunā vadība ne tikai uzlabo operatīvo biznesu pašreizējos tirgos, bet arī meklē jaunus noieta tirgus, jaunus produktus un pārdošanas kanālus, kā arī pilnveido uzņēmuma un produktu zīmolu.

“Latvijas aptieka” sniedz konsekventu un stabilu rezultātu. Mēs pašlaik meklējam, kā vēl vairāk efektivizēt procesus un ieviest jaunus pārdošanas kanālus. Bez tam “Latvijas aptieka” cītīgi strādā, lai neto peļņas rādītāji būtu vēl labāki.

“Silvanols” ir labi izveidots uzņēmums ar spēcīgiem produktu zīmoliem. Globālā pandēmija ir radījusi izaicinājumus pašreizējam darbības modelim, un komanda izstrādā stratēģiju, lai diversificētu biznesa segmentus to pārvarēšanai.

“DiaMed” darbība ir stabila, lai gan līdz 2020. gada vasarai bija jāsaskaras ar izaicinājumiem valdības noteikto ierobežojumu dēļ, jo nevarēja sniegt ambulatoros pakalpojumus. Līdz ar rudeni klīnika pilnībā atjaunojusi sniegumu. “DiaMed” ir vērā ņemami plāni, un tā pēta jaunas uzņēmējdarbības iespējas darbības stiprināšanai un paplašināšanai.

Mēs kopā veidojam ilgtspējīgu nākotni. 2021. gadā esam soli tuvāk izaugsmes virzienam, un par nākotni esmu pārliecināts. Novēlu labu veselību ikvienam!

Uz augšu
Back