MVU ir iespēja atgūt līdz pat 1500 eiro no maksas par intelektuālā īpašuma pakalpojumiem

Ilustratīvs foto. FOTO: Freedomz, Shutterstock.

Ar mērķi palīdzēt Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt Eiropas Savienības (ES) ekonomikas atveseļošanos, Eiropas Komisija un ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir izveidojis 20 miljonu eiro MVU fondu "Idejas stiprākam uzņēmumam", pavēstīja Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra vecākā referente Terēze Vētra.

1.martā tiek sākta pieteikumu iesniegšana otrajam posmam, kas noslēgsies 31.martā. Kopumā gada garumā plānoti vēl trīs pieteikuma posmi, proti, maijā, jūnijā un septembrī, kuros uzņēmējiem būs iespēja pieteikties MVU fonda atbalstam.

Patentu valde, uzsverot rūpnieciskā īpašuma reģistrācijas nozīmīgumu, norāda, ka nesen publicētais EUIPO un Eiropas Patentu iestādes pētījums apstiprina - uzņēmumos, kuri ir intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īpašnieki, ieņēmumi uz vienu darbinieku vidēji ir par 20% augstāki nekā uzņēmumos, kuriem IĪT nepieder. Pastāv IĪT piederības un saimnieciskās darbības rezultātu pozitīvā saistība, jo īpaši spēcīga MVU vidū. MVU, kuru īpašumā ir IĪT, ieņēmumi uz vienu darbinieku ir gandrīz par 68% augstāki, bet kopumā ieņēmumi uz vienu darbinieku IĪT īpašniekiem ir par 55% augstāki.

MVU iespējams pieteikties diviem pakalpojumiem, proti, 50% līdzfinansējumam preču zīmju, vai dizainparaugu pamatmaksai par pieteikumu iesniegšanu jebkuras ES dalībvalsts, reģionālā vai ES līmenī.

Pakalpojums paredz, ka uzņēmumam ir iespēja atgūt 50% no pamatnodevu maksas par vienu vai vairākām preču zīmēm, vai dizainparaugiem. Piemēram, pamatnodevas ES ir 850 eiro, bet līdzfinansējums sastādīs 425 eiro.

Uzņēmums nevarēs atgūt 50% finansējumu, ja pirms preču zīmes un dizainparauga pieteikšanas nebūs pieteicies kādā no "Idejas stiprākam uzņēmumam" posmiem un tajā saņēmis apstiprinājumu par kvalificēšanos noteikumiem un apstiprinājumu - EUIPO parakstītu lēmumu par dotācijas piešķiršanu.

75% līdzfinansējums intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan), paredz, ka intelektuālā īpašuma eksperts izpēta konkrēta uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli, produktus vai pakalpojumus, kā arī izaugsmes plānus, lai izstrādātu stratēģiju uzņēmuma vajadzībām. Plānots, ka pakalpojums palīdzēs izlemt, kādas intelektuālā īpašuma tiesības uzņēmums varētu pieteikt, vai kā plānot savu stratēģiju nākotnē. Galarezultātā eksperts klientam nodod rakstisku ziņojumu.

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojuma attiecināmās izmaksas Latvijai - 700 eiro, bet ar fonda starpniecību uzņēmumam ir iespēja atgūt 75% no pakalpojuma izmaksām.

Vētra informēja, ka pirms pieteikt savu uzņēmumu ir jāpārliecinās, ka uzņēmums atbilst maza un vidēja uzņēmuma oficiālajai definīcijai.

Uzņēmums gada laikā varēs iesniegt pieteikumu katram pakalpojumam tikai vienu reizi. Ja piesakāties tikai vienam pakalpojumam vienā posmā, varat pieteikties arī otram pakalpojumam nākamajā posmā. Pretendentam, piesakoties atbalstam, būs jāapliecina, ka nav pieteicies vai nav jau saņēmis valsts vai ES finansējumu tiem pašiem pakalpojumiem vai daļai no pieprasītajiem pakalpojumiem.

Katram MVU var tikt atmaksāti ne vairāk kā 1500 eiro, neatkarīgi no pieprasīto darbību veida. Visu sekmīgo pieteikumu saraksts tiks publicēts EUIPO tīmekļa vietnē.

Uz augšu
Back