No piektdienas plašākam komersantu lokam pieejami granti apgrozāmajiem līdzekļiem

Ilustratīvs foto. FOTO: VAKS-Stock Agency, Shutterstock.

No šodienas grants apgrozāmajiem līdzekļiem būs pieejams būtiski plašākam komersantu lokam, informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

EM šonedēļ saņēma Eiropas Komisijas (EK) saskaņojumu par šā gada sākumā valdības apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā granta jeb dāvinājuma saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem.

Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests (VID) piektdien sāks pieteikumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai pēc precizētajiem kritērijiem, respektīvi, atbalsts būs pieejams būtiski plašākam komersantu lokam.

Apgrozāmo līdzekļu grants tiek piešķirts Covid-19 krīzes skartiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni.

Līdz ar precizētajiem kritērijiem, no šā gada janvāra līdz maijam ikmēneša grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai var pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no vairākiem kritērijiem. Pirmkārt,  atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada vai 2020.gada attiecīgajā mēnesī.

Otrkārt, uzņēmums ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs pēc 2020.gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Treškārt, uzņēmums ir sācis saimniecisko darbību pēc 2019.gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Ceturtkārt, atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020.gada 1.aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019.gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma.

"Ja uzņēmums iepriekš - šā gada janvārī un februārī - nekvalificējās atbalsta saņemšanai, bet pēc precizētajiem kritērijiem tas var kvalificēties, uzņēmums var iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai arī par šā gada janvāri un februāri, iesniegumu iesniedzot par katru mēnesi atsevišķi, apliecinot apgrozījuma kritumu attiecīgajā mēnesī," skaidroja ministrijā.

Lai noteiktu, vai uzņēmums ir faktiski sācis saimniecisko darbību pēc 2019.gada 1.janvāra, VID vērtēs, vai attiecīgajā gada pārskatā atspoguļojas pasākumu kopums, kas identificē, ka uzņēmums plāno sākt saimniecisko darbību, piemēram, noslēgti darba līgumi, telpu nomas līgumi. Minētā pieeja nozīmē, ka uzņēmums var būt reģistrēts arī agrāk, piemēram, 2017.gadā, bet pēc 2019.gada bijusi faktiskā saimnieciskā darbība.

Atbalsta apmērs ik mēnesi no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.maijam būs 60% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 1,8 miljoni eiro mēnesī kopā saistītu personu grupai.

Komersanti grantam apgrozāmajiem līdzekļiem var pieteikties katru mēnesi līdz 2021.gada 31.maijam, iesniedzot iesniegumus VID vēlākais līdz 15.jūnijam un iesniedzot pieteikumu par katru mēnesi atsevišķi. Atbalstu komersanti varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.jūlijam.

Līdz šā gada 2.martam pēc 6022 iesniegumiem VID izmaksājis grantus kopumā 56 miljonu eiro apmērā.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (PCL; KPV LV) stāstīja, ka, turpinoties ieilgušajam Covid-19 ekonomikās krīzes periodam un sekojot situācijai vīrusa ierobežojošo pasākumu skartajās un tieši ietekmētajās nozarēs, apgrozāmo līdzekļu programma ir vairākkārt uzlabota un pielāgota, lai atbalsts sasniedz mērķi - palīdzēt uzņēmējiem šajā sarežģītajā periodā saglabāt darba vietas un noturēt darbiniekus, "pārziemot" šo krīzes periodu un arī pēc krīzes turpināt savu saimniecisko darbību.

"Izprotot uzņēmēju vajadzības un nepieciešamības, atbalstu uzņēmēji var saņemt par katru mēnesi, kā arī ir pagarināts atbalsta saņemšanas periods, dubultots atbalsta apmērs un palielināts programmas kopējais finansējums. Pēdējie saskaņotie grozījumi ļaus būtiski paplašināt arī potenciālo atbalsta saņēmēju loku, lai atbalstu saņemti visi Covid-19 krīzē skartie uzņēmēji apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai," norādīja Vitenbergs.

Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 6.aprīlim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.

Uz augšu
Back