Aizliegtā maltīte: atlaists Ogres pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Dičs

Ilustratīvs foto. FOTO: ogresnovads.lv

Šodien notikušajā Ogres novada domes sēdē tika pieņemts vienbalsīgs lēmums atbrīvot no amata uz dienesta pārbaudes laiku atstādināto Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Ēriku Diču.

Šī gada 12.februārī Ogres novada pašvaldībā tika saņemts Diča iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata saskaņā ar Darba likuma 114.pantu un izmaksāt atlaišanas pabalstu.

Darba likuma 114.pants nosaka, ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties, savukārt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta 14.daļa noteic, ka atlaišanas pabalstu, izbeidzot darba tiesiskās attiecības pēc savstarpējas vienošanās, var izmaksāt 70% apmērā no mēneša vidējās izpeļņas.

Domes lēmums pieņemts, pamatojoties uz Diča iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu ar šī gada 18.martu, savstarpēji vienojoties un ar atlaišanas pabalstu iepriekš minētajā apmērā.

Dome uzdeva Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājai Mirdzai Streļčai noslēgt vienošanos ar Diču par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kā arī materiālo vērtību un dokumentācijas pieņemšanu no Diča ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

TVNET jau vēstīja, ka šī gada 11.janvārī kafejnīcā "Rush Cafe", Ogrē, pārkāpjot epidemioloģiskās drošības prasības un noteiktos ierobežojumus, apmeklētājiem tika ļauts ieturēt maltītes uz vietas. Arī Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis un viņa vietnieks Dičs, ignorējot Covid-19 pandēmijas laikā noteiktos ierobežojumus, pusdienoja šajā kafejnīcā, abus pārkāpuma vietā pārsteidza TV3 raidījuma "Bez tabu" žurnālists un operators.

Ogres novada domes deputāti 21.janvāra sēdē nolēma Ulmani un viņa vietnieku Diču atstādināt no darba uz dienesta pārbaudes laiku, par atstādināšanas laiku neizmaksājot darba samaksu.

Kā vēstīts, par gadījumu, kad, neievērojot pandēmijas ierobežojumus, Ogres pašvaldības policijas vadība ieturēja maltīti vietējā kafejnīcā, Valsts policija (VP) soda naudās kopumā piemērojusi 2200 eiro.

Bijušajam pašvaldības policijas priekšniekam Ulmanim un viņa vietniekam Dičam katram piemērots 50 eiro sods, kafejnīcas pārdevējai - 100 eiro sods, bet pašai kafejnīcai - 2000 eiro sods.

Arī Ulmanis 12.februārī Ogres novada pašvaldībā vērsās ar iesniegumu, lūdzot viņu atbrīvot no amata saskaņā ar Darba likuma 114.pantu un izmaksāt atlaišanas pabalstu. Šī gada 25.februārī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par Ulmaņa atbrīvošanu no amata.

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus uz vakantā amata laiku uzdots pildīt policijas priekšnieka vietniecei Strelčai.

Jauna Ogres novada pašvaldības policijas vadība līdz jaunā novada izveidei netiks meklēta konkursa ceļā - tās darbu vadīs priekšnieka pienākumu izpildītājs, savukārt pēc Diča atbrīvošanas no amata tiks iecelts pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka pienākumu izpildītājs.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu pašvaldības policijas priekšnieku un vietniekus amatā ieceļ un no amata atbrīvo dome ar savu lēmumu.

Uz augšu
Back