No 20. gadsimta 60. līdz 90. gadiem tēvs Pelegrīno Erneti (1925–1994) apgalvoja, ka ir palīdzējis radīt “laika mašīnu” hronovizoru, ar kura palīdzību viņš vērojis un iemūžinājis Jēzus Kristus sišanu krustā. 

Ierīce esot izgatavota no katoda stariem, antenas un metāliem, kas spēj uztvert visu viļņu garumu skaņas un gaismas. Hronovizors ļāvis zinātniekiem dokumentēt pagātnes notikumus, to skaitā arī Jēzus Kristus sišanu krustā. Ierīce, lūk, spēj uzskatāmi apstiprināt Bībelē rakstīto, cilvēkam notikušo atklājot nevis rakstītā, bet vizuālā formātā.