VARAM prasa apturēt lielveikala "Sky" būvniecībai paredzētā zemes gabala pārdošanu Berģos

Lielveikala ''Sky'' Berģos vizualizācija. Ilustratīvs foto. FOTO: garkalne.lv

​Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasījusi Garkalnes novada pašvaldībai sniegt paskaidrojumus par tās rīcību saistībā ar nekustamā īpašuma, zemes gabala Rīgas-Siguldas šoseja 8, Berģos, atsavināšanu lielveikala "Sky" būvniecībai.

Zemes gabals 1,27 hektāru platībā pieder pašvaldībai un tas bija nodots komersantam, piešķirot tam apbūves tiesības. Taču dome 27.aprīlī nolēmusi izbeigt līgumu par apbūves tiesībām ar komersantu un īpašumu uzņēmējam pārdot par novērtējuma summu 78 700 eiro, nerīkojot izsoli.

Komersants domei ierosinājis šo zemes gabalu nopirkt, kā pamatojumu minot, ka uz tā atrodas tā īpašumā esoša konteinertipa ēka-jaunbūve. Ministrija, iepazīstoties ar būves informāciju un īpašuma tirgus vērtības aprēķinu, secinājusi, ka uz īpašuma atrodas monolītā dzelzsbetona plātne nepilnu 12 kvadrātmetru platībā, kas ierakstīta zemesgrāmatā pamatojoties uz apbūves, nevis īpašuma tiesībām. Ministrija vērš uzmanību, ka īpašums tiek pārdots, iespējams, apejot vispārējo likumā noteikto publisku personu mantas atsavināšanas kārtību, proti, izsoli.

Tāpēc VARAM prasa pašvaldībai apturēt lēmuma izpildi un līdz 14.maijam iesniegt VARAM 2018.gada 11.jūnija līgumu par apbūves tiesību nodibināšanu sabiedrībai, kā arī citus dokumentus, kas saistīti ar īpašuma atsavināšanu, ka arī paskaidrot, kāpēc īpašuma atsavināšana notikusi bez izsoles. Tāpat ministrija prasa paskaidrot steigu, ar kādu tiek mēģināts šo īpašumu atsavināt.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Ministrija ir nosūtījusi informāciju Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājam un Stopiņu novada pašvaldības priekšsēdētājai, lūdzot atlikt lemšanu par zemes atsavināšanu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma mērķis ir panākt, lai publiskas personas finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novēršot to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, norāda VARAM. Izšķērdēšanas novēršanas likums publiskai personai uzliek pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, kas atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka minētais zemes gabals atrodas blakus lielveikalam "Depo". Domē skaidro, ka lēmums par atsavināšanu pieņemts, "domājot par atbalstu uzņēmējiem un jaunām darba vietām novada iedzīvotājiem".

Īpašumu pašvaldība plāno pārdot SIA "Skai Property", jo pašlaik rit lielveikala "Sky" projektēšanas darbi Siguldas šosejā 8. Būvprojekts minimālajā sastāvā ir pabeigts un saskaņots, noris projekta nosacījumu izpilde. Plānots, ka pilnībā tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gada augustā. Kopējās projektēšanas izmaksas ir 195 000 eiro.

Paralēli "Skai Property" jau ir veikusi zemes gabala ārējās elektrības izbūves darbus. Kopējās investīcijas šajos darbos ir 150 000 eiro. Tāpat ir izbūvēti pamati katlutelpai, kas ir projekta sastāvdaļa. Kopumā infrastruktūrā un komunikāciju sakārtošanā paredzētie ieguldījumi būs aptuveni 900 000 eiro, informē pašvaldībā.

Objekta būvniecību plānots sākt 2021.gada oktobrī un nodot ekspluatācijā 2022.gada aprīlī, atverot to apmeklētājiem 2022.gada maijā. Kopējās būvniecības izmaksas būšot vairāk nekā četri miljoni eiro.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Skai Property" apgrozījums pērn bijis 1650 eiro, uzņēmums cietis 12 106 eiro zaudējumus.

Uz augšu
Back