Eiropas Reģionu komiteja: Vietējie un reģionālie mediji ir apdraudēti

Mikrofons radio studijā. Ilustratīvs attēls. FOTO: Shutterstock

Paātrinātā pāreja uz digitālajiem kanāliem, izmaiņas patērētāju paradumos un sarūkošie reklāmas ieņēmumi apdraud Eiropas Savienības (ES) vietējo un reģionālo mediju biznesu un neatkarību, teikts ziņojumā, kas šonedēļ pieņemts Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā.

Tādā daudzlīmeņu politiskajā sistēmā kā Eiropas demokrātija nelieli mediji, kuriem ir tieša saskare ar to, kas rūp cilvēkiem, ir kritiski svarīgi, lai nodrošinātu demokrātisku kontroli un leģitimitāti, norādīts ziņojumā, kura autors ir Igaunijas Vīmsi pagasta pašvaldības deputāts Jans Trei.

Plurālistiska mediju ainava ir svarīga, lai sniegtu iedzīvotājiem uzticamu informāciju un platformas atklātām politiskām diskusijām. Tomēr komerciālais spiediens un strauji mainīgā tehnoloģiskā bāze apdraud mediju dažādību un neatkarību visā Eiropā, konstatēts ziņojumā.

Tajā aicināts palielināt finansiālo palīdzību vietējiem un reģionālajiem medijiem, kā arī atzinīgi novērtēts Eiropas Komisijas plāns padarīt racionālāku atbalstu audiovizuālajam un ziņu sektoriem atbilstoši 2021.-2027.gada programmai "Radošā Eiropa".

"Covid-19 krīze ļoti skaidri izgaismo vajadzību pēc spēcīgas preses kā institūcijas, kas sniedz sabiedrībai uz faktiem balstītu un līdzsvarotu informāciju, lai būtu iespējamas atklātas diskusijas. Vienlaikus krīzes izraisītā ekonomikas recesija vājinājusi mediju spēju pildīt savus pienākumus. Lai saglabātu augstus preses standartus visos līmeņos, nepieciešami atbalsta pasākumi - īpaši, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo mediju kompāniju izdzīvošanu. Jāpievērš uzmanība situācijai mazās valstīs, kur nelielā tirgus dēļ ir ierobežoti resursi vietējo un reģionālo mediju izdzīvošanai," norādījis Trei.

Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte no Latvijas Dace Melbārde (NA), kas piedalījās Reģionu komitejas plenārsesijas debatēs, sacīja, ka "pietiekama tiesiskā, regulējošā un politikas ietvara trūkums digitālajā ekosistēmā kavēja mediju sektora transformāciju, vēl pirms sākās Covid-19. Vietējie un reģionālie mediji ir īpaši sliktā situācijā. Mums vajadzīga visaptveroša stratēģija, lai atjaunotu Eiropas mediju sektora ekonomisko stabilitāti. Mums jāpalīdz Eiropas medijiem atlabt, jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi tiem un jaunpienācējiem tirgū, kā arī jāatbalsta to transformācija".

Eiropas Reģionu komiteja ir Eiropas Savienības padomdevēja struktūra, kurā darbojas vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no 27 ES dalībvalstīm. Reģionu komitejā tie pauž viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē vietējās un reģionālās pašvaldības.

Uz augšu
Back