FOTO: Publicitātes foto

Tiek prognozēts, ka pasaulē iedzīvotāju skaits nākotnē pieaugs līdz pat 9 miljardiem, raisot aktīvas diskusijas par pārtikas nodrošinājumu aizvien pieaugošajam iedzīvotāju skaitam, kā arī par atbildīgu dabas resursu izmantošanu un korporatīvo atbildību dabas jautājumos. Bonduelle kā uzņēmums ar lielu pieredzi tradicionālā dārzeņu audzēšanā atzīst ilgtspējības un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības nepieciešamību un ir spēris būtiskus soļus, lai samazinātu savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Veiktās izmaiņas atspoguļojas uzņēmuma stratēģijā un darbībā – arī turpmākajos gados paredzētas ievērojamas pārmaiņas.

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības īstenošana

Ģimenes uzņēmumam Bonduelle kopš tā dibināšanas 1853. gadā vienmēr ir bijis pozitīvs skatījums uz ilgtspējas jautājumiem, un uzņēmuma galvenais mērķis vienmēr ir bijis veiksmīgi nodrošināt lauksaimniecības produktu piegādi, vienlaikus cienot dabu un cilvēkus. Lai to sasniegtu, Bonduelle izstrādāja dārzeņu audzēšanas sistēmu, kas neizšķiež gaisa, augsnes un zemes dzīļu resursus. Uzņēmums vienmēr atbalstījis ekoloģisku un atbildīgu lauksaimniecību un centies popularizēt dārzeņus kā neatņemamu cilvēku uztura sastāvdaļu. Toms Kazakevičs (Tomas Kazakevičius), Bonduelle izpilddirektors Baltijas valstīs, norāda, ka virzība uz ilgtspējīgāku nākotni veicina aizvien jaunas un tālejošas apņemšanās. “Klimata pārmaiņas, augsnes noārdīšanās un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās arvien vairāk apdraud dabas un cilvēces līdzsvaru. Tomēr risinājums pastāv: mēs ticam, ka uzņēmumi var palīdzēt šo problēmu risināšanā, samazinot savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Nākamo gadu laikā mēs plānojam ieviest pārstrādājamus iepakojumus visiem mūsu produktiem, ievērojami samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpat mēs plānojam izmantot alternatīvas dārzeņu audzēšanas metodes, kā arī centīsimies uzlabot darbinieku un viņu kopienu dzīves apstākļus,” stāsta T. Kazakevičs.

Tomas Kazakevičius FOTO: Publicitātes foto

Tas viss atspoguļojas kompānijas “B! paktā” (The B! pact), kurā iezīmēta uzņēmuma apņemšanās veicināt atbildīgākus ēšanas paradumus – tiek uzskatīts, ka cilvēku uzturā vajadzētu būt vairāk augu nekā dzīvnieku izcelsmes pārtikai. Šī stratēģija var palīdzēt labāk sagatavot sabiedrību svarīgāko nākotnes problēmu risināšanai, piemēram, kā paēdināt aizvien augošo iedzīvotāju skaitu, vienlaikus saudzējot planētas resursus.

"99,91% mūsu akcionāru pauda atbalstu aktīvai lomai vides un sociālo problēmu risināšanā," dalās Bonduelle pārstāvis. “Tāpēc mēs varam apstiprināt, ka ilgtspējība ir kļuvusi par neatņemamu mūsu biznesa modeļa sastāvdaļu. Kopīgi esam izlēmuši, ka centīsimies kļūt par daļu no starptautiskā tīkla “B Corporation”. Šīs organizācijas dalībnieki paplašina ilgtspējīgas uzņēmējdarbības konceptu un ar savu darbību ir apņēmušies padarīt pasauli labāku. Daļa no šīs apņemšanās paredz to, ka uzņēmējiem jāņem vērā savu lēmumu ietekme uz darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, apkārtējo sabiedrību un vidi.”

Mehāniskā nezāļu apkarošana

Lai sasniegtu savus mērķus, Bonduelle ir nolēmusi atbalstīt pesticīdu izmantošanas ierobežošanu un aizvien vairāk atteikties no to izmantošanas ražošanas procesā, ieskaitot ķīmiskas vielas dzīvo organismu, slimību un nezāļu apkarošanai lauksaimniecības augos. Lai gan pesticīdi palīdz aizsargāt augus, tie vienlaikus iznīcina augsnei svarīgos organismus.

“Lai samazinātu pesticīdu lietošanu un pārietu uz alternatīvām agro-ekoloģiskām metodēm uzņēmumā, mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 2000 lauksaimniekiem visā Eiropā, kuri izmanto mehāniskus ravēšanas rīkus nezāļu ravēšanai, nesabojājot augus. Jau tagad vairāk nekā 44% saimniecību izmanto mehānisko nezāļu ravēšanu,” par jauninājumiem stāsta T. Kazakevičs.

Attīstot atbildīgus lauksaimniecības principus, par ārkārtīgi svarīgu jautājumu kļūst aramzemes aizsardzība. Lai netiktu noārdīta augsne un tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība, tiek izmantota augseka jeb augu rotācijas metode. Bonduelle izpilddirektors Baltijas valstīs norāda, ka darbus var paveikt, izmantojot dabas resursus saprātīgi: “Ir ļoti svarīgi taupīgi izmantot atjaunojamos dabas resursus, piemēram, ūdeni. Daļa lauksaimnieku jau izmanto uzlabotas apūdeņošanas sistēmas, piemēram, iegremdēšanas apūdeņošanu, kur sistēma lēnām un nepārtraukti apūdeņo augu saknes, tādējādi samazinot ūdens iztvaikošanu un patēriņu.”

Iepakojums iegūst otru iespēju

Labāka augsne un lauksaimniecības metodes rada labākus apstākļus dārzeņu audzēšanai un tādējādi nodrošina augstas kvalitātes produktus gala patērētājiem. Lai sasniegtu labākos rezultātus, dārzeņi tiek audzēti tiem vispiemērotākajos ģeogrāfiskajos apgabalos, tos novāc tikai tad, kad tie ir pilnībā nogatavojušies, un pārstrāde notiek jau tajā pašā dienā.

“Lai saglabātu visas produktu uzturvērtības īpašības – garšu, krāsu un tekstūru – dārzeņi tiek kārtoti, mazgāti un mizoti mehāniski vai izmantojot tādas tehnoloģijas kā tvaiku. Tāpat, lai nodrošinātu augstāko produktu kvalitāti, tiek veiktas neskaitāmas pārbaudes, sākot no ražas novākšanas brīža līdz produktu uzglabāšanai. Katru gadu visās mūsu rūpnīcās tiek veikti vairāk nekā 60 000 pārtikas nekaitīguma testi,” stāsta T. Kazakevičs.

Blakusprodukti, kas rodas ražošanas laikā, vai produkti, kas nav izturējuši kvalitātes pārbaudes, netiek izmesti – tos izmanto dzīvnieku barībai vai lauku mēslošanai. Savukārt produktu iepakojumam parasti tiek dota otra izmantošanas iespēja.

“Šobrīd vairāk nekā 50% no mūsu uzņēmuma Eiropā izgatavotajiem iepakojumiem ir pārstrādājami. Mēs neplānojam pie šī apstāties – esam apņēmušies sasniegt mērķi, lai 2025. gadā visi Bonduelle produktu iepakojumi būtu pārstrādājami vai atkārtoti izmantojami. Tāpat mēs samazinām iepakojuma svaru, lai transportēšanas laikā atstātu mazāku ekoloģiskās pēdas nospiedumu,” turpina uzņēmuma pārstāvis.

FOTO: Publicitātes foto

Darbinieki ir prioritāte

Vienlaikus ar apņemšanos atbalstīt ilgtspējīgus biznesa procesus un veicināt dabas saudzēšanu Bonduelle neaizmirst arī savus darbiniekus un vietējās kopienas. Viens no palīdzības veidiem ir “Luisa Bonduelle fonds”, kura mērķis ir ilgtermiņā veidot ilgtspējīgākus ēšanas paradumus.

“Mēs esam pārliecināti, ka ar pārtiku ir jārīkojas ilgtspējīgi no brīža, kad tā tiek audzēta, un mēs nedrīkstam būt izšķērdīgi. Mēs to aicinām darīt, rādot piemēru un vienlaikus informējot un atbalstot mūsu darbiniekus un klientus. Jau vairāk nekā desmit gadus mēs organizējam ikgadēju konferenci, novērtējot pārtikas patēriņa progresu un popularizējot ilgtspējīgu pārtikas pārvaldību ar dažādu iniciatīvu palīdzību visā pasaulē. Pēc mums pieejamajiem datiem jau gandrīz pusmiljons cilvēku ir ieguvuši noderīgu pieredzi, pateicoties šī fonda aktivitātēm,” papildina T. Kazakevičs.

Tāpat vietējās kopienas tiek iesaistītas projektos, kas veicina sadarbību un labklājību. 49% vietu, kur darbojas Bonduelle, ir īstenojušas dažādas aktivitātes – dažas kopienas iestādījušas kokus, citas pārbūvējušas pilsētas rotaļu laukumu vai organizējušas labdarības pasākumus. Nākotnes plāni ir vēl vērienīgāki – Bonduelle cer dažādos sociālajos projektos iesaistīt pilnīgi

visas kopienas, kas saistītas ar uzņēmumu. Netiek aizmirsts arī par dažādām organizācijām, piemēram, “Maisto Bankas” (lietuviešu valodā – “Pārtikas Banka”), un atbalstām tās ar pārtikas produktiem. Globālām organizācijām uzņēmums kopumā ziedojis 3986 tonnas produktu.

“Lai sasniegtu šos un jebkurus citus mērķus, vissvarīgākie ir cilvēki – mūsu darbinieki un cilvēki, kas uzturā iekļauj vairāk augu izcelsmes pārtiku, tādējādi palīdzot šos mērķus realizēt. Mūsu vissvarīgākais uzdevums ir gādāt par viņu drošību, tāpēc mēs vēlamies veidot tādu darba vietu, kurā nenotiek ar darbu saistīti negadījumi. Jau 92% lauksaimnieku ir apņēmušies sasniegt šos mērķus, jo viņi izprot mūsu stratēģiju un tāpat kā mēs vēlas piedāvāt veselīgus un kvalitatīvus produktus, vienlaikus saudzējot vidi. Kopā mēs varam uzlabot planētas veselību – ilgtspēja nav tikai mūsdienīgs vārds, bet gan ilgtermiņa stratēģija, ko jau tagad varam censties sasniegt ar savu rīcību,” uzsver Bonduelle izpilddirektors Baltijas valstīs.