Uzņēmējiem būs pieejami līdz 130 000 eiro jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei

FOTO: Shutterstock

Latvijas uzņēmējiem Norvēģijas finanšu instrumenta uzņēmēju atbalsta programmā būs iespējams piesaistīt līdz 130 000 eiro lielu līdzfinansējumu jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, pavēstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Komunikācijas un informācijas departamentā.

Tajā informēja, ka Norvēģijas finanšu instrumenta uzņēmēju atbalsta programmā "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde" LIAA ir izsludinājusi projektu iesniegumu atlases kārtu

"Viens no Latvijas ekonomiskās attīstības ilgtermiņa mērķiem ir dubultot eksporta apjomu līdz 2030.gadam. To būs iesējams paveikt tikai tad, ja mēs strādāsim pie jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanas. Norvēģijas finanšu instrumenta programma ir laba iespēja, kā paaugstināt savu produktivitāti un eksportspēju," sacīja LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Projektu konkursa mērķis ir paaugstināt Latvijas komersantu konkurētspēju un sekmēt jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādi zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomās.

Atbalsts tiks sniegts jauna produkta vai tehnoloģijas eksperimentālai izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, kā arī zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri, kas saistīta ar jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādi. Projekta īstenošanas laikā jāizstrādā viena produkta vai tehnoloģijas prototips, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām.

Atbalstu varēs saņemt Latvijā reģistrētie komersanti, kuri atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Komersanti var piesaistīt arī projekta partneri, kas var būt jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kas reģistrēta Norvēģijā vai Latvijā un kam ir atbilstoša kompetence, lai palīdzētu izstrādāt jauno produktu vai tehnoloģiju.

Kopējais pieejamais finansējums ir 1,7 miljoni eiro eiro, kur 850 000 eiro ir atvēlēts zaļo inovāciju jomas projektiem, bet 850 000 eiro - IKT jomas projektiem.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir no 10 000 līdz 130 000 eiro, bet atbalsta intensitāte no 35 līdz 70%. Uz maksimālo atbalsta intensitāti var pretendēt uzņēmumi, kuri saskaņā ar Eiropas Savienības atbalsta "de minimis" nosacījumiem pēdējo trīs gadu laikā nav saņēmuši atbalstu, kas lielāks par 200 000 eiro.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt LIAA līdz šī gada 31.augustam. Tos plānots izvērtēt četru mēnešu laikā, kas ļaus noslēgt līgumus ar līdzfinansējuma saņēmējiem un uzsākt projektu īstenošanu nākošā gada sākumā.

Uz augšu
Back