FOTO: Publicitātes foto

Izglītības iestādes izvēle ir aktīvu diskusiju objekts daudziem vecākiem. Kā rīkoties, lai bērni pēc skolas viegli adaptētos dzīvei jebkurā valstī, iegūtu prestižu augstāko izglītību un kļūtu par pieprasītiem speciālistiem? Šie un citi jautājumi bieži vien satrauc vidusskolēnu vecākus.

FOTO: Publicitātes foto

Iespējams, daudzi jau ir dzirdējuši par starptautiskajām skolu programmām. Divas no pieprasītākajām ir Lielbritānijas augstākā līmeņa sagatavošana Advanced Levels (A-Levels) eksāmenam un Starptautiskā Bakalaurāta diploma programma (IB DP, International Baccalaureate Diploma Programme). Pēc mācībām, kas noritējušas saskaņā ar šo abu programmu standartiem, absolventam ir atvērtas durvis pasaules prestižākajās universitātēs. Tādēļ nav pārsteigums, ka šāda veida vidējās izglītības popularitāte ik gadu pieaug.

Kādas programmas vidusskolēniem piedāvā Exupery skola?

Exupery International School (EIS) vidusskola piedāvā apmācības saskaņā ar IB DP un A-Levels programmām. EIS studenti var paši izvēlēties saskaņā ar kuru programmu viņi mācīsies vidusskolā.

FOTO: Publicitātes foto

IB DP ir starptautiska visaptveroša vidējās izglītības programma, kas sagatavo bērnus iestāšanās eksāmeniem pasaules vadošajās universitātēs. 11.-12. klašu skolēni izvēlas sešus mācību priekšmetus: trīs padziļinātā un trīs - pamata līmenī. Divu gadu laikā katrā no tiem jāveic pētnieciskais darbs un jānokārto eksāmeni.

A-Levels programma ietver trīs priekšmetus, kas tiek apgūti padziļināti. Lielbritānijas programmas skolēni var brīvi izvēlēties tos virzienus, kas viņus visvairāk interesē vai arī tos, kas būs visnoderīgākie studijām universitātē un turpmākajā karjerā. Starp izvēles priekšmetiem ir angļu un krievu valoda, informācijas tehnoloģijas, matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika, pasaules politika, kino, māksla un dizains.

FOTO: Publicitātes foto

EIS skolēns var izvēlēties vai nu atsevišķi IB DP vai A-Levels programmas, vai arī tās kombinēt: dažus priekšmetus mācīties pirmajā programmā, bet citus – otrā. IB DP beigās iespējams saņemt diplomu, sekmīgi pabeidzot sešus priekšmetus. Tāpat ir iespējams saņemt sertifikātu atsevišķā priekšmetā, kuru skolēns izvēlējies profila mācībām. Piemēram, ir iespējams izvēlēties fiziku IB un matemātiku A-Levels programmā, abi rezultāti tiks ņemti vērā, iestājoties universitātē.

“Mēs bērniem dodam izvēles brīvību, lai viņi varētu patstāvīgi izvēlēties piemērotāko izglītības programmu. IB koncentrējas ne tikai uz zināšanām konkrētos priekšmetos, bet arī uz personības attīstību kopumā. Galu galā, daudzi vecāko klašu skolēni skaidri saprot, kurās universitātēs viņi vēlas iestāties un kurā virzienā attīstīties,” saka skolas direktors Dmitrijs Vinogradovs. - “Turklāt mūsu skolā bērni var mācīties gan dienas programmās, gan ar izmitināšanu pansijā.”

FOTO: Publicitātes foto

Pāreja uz mācībām angļu valodā. Kā skola palīdz skolēniem pielāgoties?

Labs skolēns no tradicionālās latviešu skolas parasti atbilst angļu valodas zināšanu prasībām. Ikviens, iestājoties mūsu skolā, pilda Oksfordas tiešsaistes testu un piedalās intervijā. Vispārējos uzņemšanas noteikumos ir noteikta prasību klasifikācija, atkarībā no skolēna vecuma un klases, kurā viņš vēlas iestāties.

Mūsu skolā ir efektīva atbalsta sistēma jaunajiem skolēniem, kas ļauj viņiem ātri panākt nepieciešamo angļu valodas līmeni un palīdz pielāgoties mācībām jaunajā valodā. Skolai ir svarīga individuāla pieeja, kur viss ir atkarīgs no cilvēka un viņa spējām. Mēs analizējam konkrēto akadēmisko sniegumu, kā arī iestājpārbaudījumu rezultātus, un, pamatojoties uz šo informāciju, sniedzam atbalstu iesācējiem. Jaunajiem skolēniem angļu valoda ir prioritāte. Ja nepieciešams to pilnveidot, skolēnam tiek nodrošinātas individuālas nodarbības vai darbs nelielās grupās, tajā pašā laikā neizslēdzot viņu no galvenā mācību procesa. Mēs ticam, ka adaptācija reālā klases vidē ar papildu valodas speciālista atbalstu ir ātrāka un sniedz efektīvāku rezultātu.

FOTO: Publicitātes foto

Starptautiskā skola – miniatūra pasaule

Studijas starptautiskā skolā ir lieliska iespēja iekļauties starptautiskā vidē, kas ne tikai veicina valodas adaptāciju, bet arī sniedz iespēju iekļauties starpkultūru ekosistēmā. Starptautiskā skola nozīmē, ka tajā satiekas visdažādāko kultūru, valodu, tradīciju skolēni un skolotāji. Pusaudžiem tas neapšaubāmi ir bagātinošs attīstības faktors. Piemēram, EIS strādā vairāk nekā 70 darbinieku no Lielbritānijas, ASV, Nīderlandes, Francijas, Kanādas, Latvijas un citām valstīm.

FOTO: Publicitātes foto

Ja skatāmies uz izglītību ne tikai kā uz zināšanu iegūšanas procesu, bet arī kā uz inteliģences attīstību, tad iespēja iepazīties ar citām kultūrām veicina skolēna attīstību, lielāku atvērtību pasaules iepazīšanai. Starptautiskā skolā tas notiek dabiski: skolēni pastāvīgi sazinās ar dažādu tradīciju un dzīvesveida cilvēkiem. Līdz ar to, mainot valstis, kontinentus un vidi, viņi vieglāk varēs pielāgoties jaunajiem dzīves apstākļiem un pieredzei.

Mazas klases, personalizēta pieeja un vide, kas palīdz attīstīties

EIS dibināta 2016. gadā. Šobrīd skolā mācās vairāk nekā 220 bērnu vecumā no 2,5 līdz 17 gadiem, un tajā strādā vairāk nekā 70 skolotāju un skolotāju palīgu. Skolēnu un pieaugušo attiecība ir 3:1, kas ļauj nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. Turklāt skolā izveidota atbalsta un adaptācijas sistēma – skolēniem, kuriem nepieciešams papildu atbalsts, palīdz skolas psihologs un speciāls skolotājs.

Vidēji vienā klasē mācās 15 bērni. Taču saskaņā ar vidusskolas programmām IB DP un A-Levels, kur skolēni tiek sadalīti grupās atkarībā no izvēlētā mācību priekšmeta, mācības notiek nelielās grupās. Atsevišķos priekšmetos grupu skaits var svārstīties no 5 līdz 20 cilvēkiem.

Pēc pamatskolas EIS skolēni var pievienoties dažādām sekcijām. Visgrūtākais ir izvēlēties: sports, māksla, papildu svešvalodas, gatavošanās reģionālajām olimpiādēm, bet varbūt golfu vai hiphopu.

Izglītības procesa organizēšanā būtiska loma ir arī ērtai mācību videi. Tādēļ skolas ēku kompleksā ietilpst: pirmsskolas ēka, sākumskolas telpas, ēka ar specializētām klasēm un datoru kabinetiem, laboratorijas, kas aprīkotas ar 3D printeriem, Apple TV, interaktīvas tāfeles un citi instrumenti efektīvam izglītības procesam. Tehnoloģiju integrācija ļauj skolotājiem interesanti un bagātīgi pasniegt informāciju skolēniem, kā arī sniedz iespēju vadīt praktiskās nodarbības modernās laboratorijās.

Kā saprast, vai Exupery skola ir piemērota konkrētajam bērnam?

Veicot izvēli, ir svarīgi redzēt kopējo ainu – uzzināt par skolu pēc iespējas vairāk un saprast, vai tā piemērota tieši jums. Viena no iespējām ir apmeklēt atvērto durvju dienu, sazināties ar skolotājiem un skolas vadību. Nākamais EIS pasākums notiks tiešsaistē 2021. gada 17. jūnijā. Gan vecākiem, gan topošajiem skolēniem ir svarīgi redzēt skolu, iegremdēties tās atmosfērā un saprast, vai tā ir piemērota. Tāpat iespējams reģistrēties individuālai konsultācijai skolā. Šajā gadījumā jūs ne tikai redzēsiet ēkas, bet arī detalizēti uzzināsiet par mācību grafiku, papildu nodarbībām un tiksieties ar EIS skolotājiem.

FOTO: Publicitātes foto

Starptautiskajā skolā Exupery International School bērni var iestāties no 2,5 līdz 18 gadiem, bet pansijā – no 14 gadiem. Šobrīd tiek veidotas klases 2021.-2022. mācību gadam un notiek pieteikumu pieņemšana jaunajam mācību gadam.

Starptautiskās skolas Exupery kontakti:

https://exupery.lv

Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107, Latvija

Tālrunis: +371 26 62 23 33

E-pasts: info@exupery.lv

Iestāšanās:

Tālrunis: +371 26 62 27 77

E-pasts: admissions@exupery.lv

FB

Instagram

Youtube