ST atzīst, ka liegums personai, kura sodīta par tīša nozieguma veikšanu, strādāt policijā atbilst Satversmei

Latvijas Republikas Satversmes Tiesa. FOTO: Latvijas Republikas Satversmes Tiesa

Satversmes tiesa (ST) ir lēmusi, ka normas, kas paredz aizliegumu ieņemt dienesta amatu policijā personai, kas iepriekš sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu, atbilst Latvijas Satversmei. 

Apstrīdētā norma paredz, ka dienestā var atrasties persona, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas."

Lieta ierosināta pēc kādas personas pieteikuma.

Pieteikuma iesniedzējs tika atvaļināts no dienesta Valsts policijā, jo bija atzīts par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

2

Pieteikuma iesniedzējs vērsās tiesā, jo uzskatīja, ka apstrīdētā norma aizskar viņa tiesības pildīt valsts dienestu un tiesības izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.

Pieteikuma iesniedzēja ieskatā Saeima, pieņemot apstrīdēto normu, nav vērtējusi tajā ietvertā aizlieguma dienēt nepieciešamību, tā būtību un piemērošanas sekas. Likumdevējs neesot pamatojis to, ka šāds aizliegums ir nepieciešams tieši konkrētajā apmērā un ka, paredzot izņēmumus no šā aizlieguma, pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis netiktu sasniegts līdzvērtīgā kvalitātē.

Pieteikuma iesniedzējs uzskatīja, ka viņa pamattiesību ierobežojums nav samērīgs, proti, labums, ko iegūst sabiedrība, neesot lielāks par personas tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto kaitējumu. Turklāt konkrētais aizliegums esot būtisks, tas ietekmējot visu personas dzīvi un bieži veidojot vēl daudz smagākas sekas nekā noteiktais kriminālsods.

Uz augšu
Back