EP gatavojas sūdzēt tiesā EK par "lēmuma nepieņemšanu" saistībā ar tiesiskuma mehānismu

Eiropas Parlaments. Ilustratīvs foto FOTO: Frederick Florin, Pool via AP

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti uzdevuši EP priekšsēdētājam Dāvidam Sasoli vēlākais divu nedēļu laikā aicināt Eiropas Komisiju (EK) izpildīt Tiesiskuma nosacījumu regulā noteiktos pienākumus, pretējā gadījumā EP vērsīsies tiesā pret EK, informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Ar 506 balsīm "par", 150 "pret" un 28 deputātiem atturoties 10.jūnijā pieņemtajā rezolūcijā EP deputāti norāda, ka Tiesiskuma nosacījumu regula ir stājusies spēkā 2021.gada 1.janvārī un attiecas arī uz resursiem, kas kopš tā laika piešķirti ar ES Atveseļošanas instrumenta starpniecību.

Viņi pauž vilšanos un norāda, ka EK šajā termiņā nav ierosinājusi pasākumus saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kā arī nav ievērojusi EP 25.marta rezolūcijā noteikto 1.jūnija termiņu pamatnostādņu pieņemšanai, un uzsver, ka tas ir "pietiekams pamats, lai uzsāktu tiesvedību pret EK saskaņā ar līguma par ES darbību (LESD)".

Pa šo laiku pieaudzis risks, ka dažās dalībvalstīs ES budžets varētu tikt ļaunprātīgi izmantots kā līdzeklis tiesiskuma mazināšanai, uzsver EP deputāti, un uzdod EP priekšsēdētājam Sasoli aicināt EK divu nedēļu laikā "izpildīt šajā regulā noteiktos pienākumus". Viņi norāda, ka, lai EP būtu gatavs rīcībai, tam "nekavējoties jāsāk sagatavošanās darbi iespējamai tiesvedībai pret EK saskaņā ar LESD".

Deputāti arī mudina EK ātri reaģēt uz pašreizējiem nopietnajiem tiesiskuma principu pārkāpumiem dažās dalībvalstīs, kuri rada nopietnus draudus taisnīgai, likumīgai un neitrālai ES līdzekļu sadalei. Viņi aicina EK izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, tostarp tiesiskuma mehānismu un pārkāpuma procedūras, lai risinātu pašreizējos uzbrukumus masu mediju brīvībai un žurnālistiem, biedrošanās brīvībai un pulcēšanās brīvībai.

Tiesiskuma nosacītības regula, kuras mērķis ir aizsargāt ES līdzekļus pret iespējamu ES dalībvalstu valdību prettiesisko rīcību, stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī. Eiropadome lūdza EK atlikt regulas piemērošanu, lai dotu dalībvalstīm iespēju to apstrīdēt ES Tiesā, kā arī, lai EK varētu vispirms izstrādāt īpašas piemērošanas pamatnostādnes.

EP 2021.gada martā pieņemtajā rezolūcijā atkārtoti uzsvēra, ka Eiropadomes prasībai nav juridiska spēka, tomēr, ja EK uzskata par vajadzīgu pieņemt pamatnostādnes, tas jāizdara līdz 1.jūnijam, pirms tam tās apspriežot ar EP. Sanāksmē 26.maijā EK norādīja, ka tā plāno nosūtīt EP pamatnostādņu melnrakstu jūnija pirmajā pusē.

Uz augšu
Back