Apstiprina grozījumus vienota spēka Eiropas patentu ieviešanai

Ilustratīvs foto FOTO: Latvijas Republikas Saeima

Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Patentu likumā, kas paredz vienota spēka Eiropas patenta ieviešanu, kas pastāvēs līdzās nacionālajiem patentiem un klasiskajam Eiropas patentam.

Tāpat plānots veikt grozījumus saistībā ar Patentu administrēšanas informācijas sistēmas (PAIS) ieviešanu.

Likuma izmaiņas izstrādāja Tieslietu ministrija (TM). TM anotācijā skaidro, ka pašlaik Patentu valdē patentu administrēšana ir tikai daļēji digitalizēta. Tas apgrūtinot gan Patentu valdes nodarbināto darbu, gan pakalpojumu lietotāju piekļuvi publiskojamajiem datiem, kā arī nav iespējama pieteikumu elektroniska iesniegšana.

Saskaņā ar Patentu likumu noteikti patenta pieteikuma materiāli pirms to publicēšanas nedrīkst būt pieejami trešajām personām, un elektroniski dokumentus Patentu valdei var iesniegt tikai pēc patenta pieteikuma publikācijas. Tomēr, ņemot vērā iepriekš minēto, netiek nodrošināta droša un aizsargāta iespēja iesniegt patenta pieteikumu elektroniski. Tā kā elektronisko pastu nevar uzskatīt par drošu informācijas nodošanas avotu, dokumentus līdz patenta pieteikuma publicēšanai šādā veidā sūtīt nevar, tāpēc 2017.gadā ir sākts darbs pie PAIS ieviešanas.

PAIS mērķis ir nodrošināt Latvijā iesniegto patentu pieteikumu, Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības sertifikātu pārvaldību.

TM norāda, ka ar šiem grozījumiem tiek pilnveidots valsts pārvaldes pakalpojums "Patenta pieteikuma iesniegšana". Lai saņemtu šo pakalpojumu, pieteikumu un nepieciešamos dokumentus patenta saņemšanai var iesniegt klātienē, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, pasta pakalpojumus vai arī iesniegt, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, kas ir pieejama Patentu valdes tīmekļa vietnē.

Uz augšu
Back