Izsniegta būvatļauja LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvniecībai

LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas vizualizācija. FOTO: Publicitātes foto

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Rakstu māja ir saņēmusi būvatļauju no Rīgas būvvaldes, informē LU Akadēmiskā centra attīstības programmas sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Agnese Līcīte.

Līdz ar to būvdarbus ir plānots sākt rudenī, savukārt jaunās mājas atklāšana paredzēta 2023.gadā.

Šobrīd vēl turpinās darbs pie Rakstu mājas tehniskā projekta izstrādes un būvdarbus LU Akadēmiskā centra teritorijā Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. Rakstu māja atradīsies uz dienvidiem no Zinātņu mājas, blakus Vienības gatvei, un tās nodošana ekspluatācijā paredzēta 2023.gadā.

Pēc Rakstu mājas atklāšanas uz šo jauno LU ēku pārcelsies sešas LU humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes: Vēstures un filozofijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte un Teoloģijas fakultāte. Plānots, ka jaunajā ēkā atradīsies arī trīs institūti: Latvijas Vēstures institūts, Filozofijas un socioloģijas institūts un Latviešu valodas institūts. Tāpat uz ēku pārcelsies arī LU Studentu biznesa inkubators, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, LU bibliotēka, Studentu pašpārvalde un Radio Naba studija.

Ņemot vērā, ka Rakstu mājas noslodze un cilvēku skaits būs lielāks nekā jau esošajās Dabas un Zinātņu mājās, Rakstu māja būs arī ietilpīgāka par divām iepriekšējām mājām - ēkā būs astoņi virszemes stāvi un pagrabstāvs. Rakstu mājā būs transformējama 500 sēdvietu liela auditorija, meditācijas telpa, izstāžu zāle, kā arī divi ātriji.

Telpu izvietojums ir saskaņots ar visām fakultātēm un institūtiem, kuru mājvieta pēc 2023.gada būs Rakstu mājā. Ievērojams laiks ir veltīts tieši šiem plānojumiem un risinājumiem, lai panāktu optimālāko telpu izvietojumu.

LU rektors Indriķis Muižnieks norādīja, ka būvatļaujas saņemšana Rakstu mājai ir kārtējais atskaites punkts, kas apliecina, ka soli pa solim arī nākamais LU Akadēmiska centra projekts sekmīgi virzās uz nosprausto mērķi.

"Līdz ar Rakstu mājas atklāšanu vienviet atradīsies lielākā daļa LU fakultāšu, kas sniegs iespēju gan strādāt un attīstīties sadarbībā un sinerģijā, gan ļaus Latvijas liekākajai universitātei kļūt vēl pievilcīgākai un konkurētspējīgākai gan vietējā, gan starptautiskā līmenī," uzsvēra LU rektors.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka LU ir parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību "RERE BMV" par jaunās Rakstu mājas projektēšanu un būvniecību. Konkurss par LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas projektēšanu un būvniecību tika sākts 2019.gada oktobrī.

LU rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos Edīte Megne skaidroja, ka līguma izpildei paredzēti 34 mēneši, kas nozīmē, ka Rakstu mājas būvniecību iecerēts pabeigt 2023.gada vasarā. LU mērķis ir uzsākt studijas Rakstu mājā ar 2023.gada 1.septembri. Plānots, ka Rakstu mājas projektēšana norisināsies 14 mēnešus un 20 mēnešus paredzēta būvniecība. Rakstu mājas celtniecība tiks realizēta par Eiropas finanšu institūciju sniegto finansējumu, ko LU ir piešķīrusi Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Padomes Attīstības banka (EPAB).

LU akcentēja, ka projekta īstenošanā un ēkas aprīkošanā tiks ieguldīti arī universitātes līdzekļi. Rakstu mājas projektēšanas un būvniecības līgumcena ir 34,7 miljoni eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Uz augšu
Back