Gandrīz trešdaļa iedzīvotāju vēlētos iesaistītes savas apkaimes uzlabošanā

FOTO: Publicitātes foto

Gandrīz trešdaļa (30%) Latvijas iedzīvotāju vēlētos iesaistīties savas apkaimes un pilsētvides uzlabošanā, gandrīz tikpat daudzi (28%) atzīst, ka neregulāri jau iesaistās šādās aktivitātēs, atkarībā no savām iespējām un aktuālajiem jautājumiem. Vēl 10% norāda, ka aktīvi iesaistās apkaimes un pilsētvides uzlabošanā, cik vien tas ir iespējams, savukārt 21% atzīst, ka aktīvi interesējas par šādām akcijām, taču vēl nav iesaistījušies, liecina “Mežpils alus” un pētījumu centra “Norstat” veiktās aptaujas dati.

Cilvēku vēlmi piedalīties apkārtējās vides sakārtošanā apliecina arī šogad pieteiktais teju rekordliels talkošanas vietu skaits Lielās Talkas ietvaros. Oficiāli piereģistrēto talkas vietu skaits sasniedza 1968, ietverot gan atkritumu savākšanas, gan labiekārtošanas, gan solo talkas. Runājot par iedzīvotāju iesaisti, jāpiezīmē, ka lielo pilsētu (Ventspils, Liepājas, Jūrmalas, Jelgavas, Valmieras, Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils) iedzīvotāji savas apkaimes un pilsētvides uzlabošanā iesaistās aktīvāk nekā Rīgas iedzīvotāji, piemēram, atbildi, ka viņi aktīvi iesaistās apkārtējās vides uzlabošanā, snieguši 8% respondentu no lielajām pilsētām un 5% no Rīgas. Savukārt atbildi, ka iesaistās neregulāri, snieguši 30% lielo pilsētu iedzīvotāju un 19% rīdzinieku. Jāpiezīmē, ka rīdzinieki biežāk norādījuši, ka pagaidām vēl nav iesaistījušies, taču to vēlētos (37%), kamēr starp lielo pilsētu iedzīvotājiem šādu atbildi sniedzis 31%.

Latvijas iedzīvotāji aizvien aktīvāk iesaistās arī dažādās nevalstiskajās organizācijās, piemēram, apkaimju biedrībās, kuru mērķis ir uzlabot apkārtējo vidi kopumā vai risināt kādu samilzušu problēmu – zaļo zonu trūkumu, drošību vai ceļu stāvokli. Aptaujas dati liecina, ka apkaimes un pilsētvides labiekārtošanā biežāk iesaistās iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem – šajās vecuma grupās 12% respondentu norādījuši, ka aktīvi iesaistās labiekārtošanā, cik vien tas ir iespējams. Vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem ir lielākais īpatsvars tādu respondentu, kuri vēl nav iesaistījušies, taču vēlētos to darīt (39%).

“Esam gandarīti redzēt, ka daļa Latvijas iedzīvotāju aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs, kas vērstas uz apkārtnes vai pilsētvides uzlabošanu. Pozitīvi ir tas, ka liela daļa iedzīvotāju, kuri vēl nav raduši iespēju līdzdarboties, pauž vēlmi to darīt. Tas ļauj domāt, ka nākotnē pieaugs iedzīvotāju iesaiste dažādās akcijās, kuru mērķis ir skaistāka un sakoptāka vide mums apkārt, kā arī cilvēkiem draudzīgāka pilsētvide,” norāda “Mežpils alus” pārstāve Evita Dadzīte.

Savas apkaimes labiekārtošanā gandrīz vienlīdz aktīvi iesaistās kā vīrieši, tā sievietes (attiecīgi 10% un 9%). “Esam pārliecināti – ar katru īsteno aktivitāti, kuras rezultāts būs redzams apkārtējā vidē, pieaugs arī iedzīvotāju vēlme un interese iesaistīties un pašiem pielikt roku vai sniegt ideju, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu apkārtni, kurā dzīvojam,” piebilst E.Dadzīte.

Kopumā aptaujas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji ir ieinteresēti savas apkārtnes un pilsētvides labiekārtošanā, un tie, kuriem vēl nav bijusi iespēja pašiem iesaistīties, aktīvi seko līdzi notikumiem un akcijām, kā arī pauž vēlmi iesaistīties.

Uz augšu
Back