Atveseļošanās fonda līdzekļus plānots veltīt elektroauto ražotņu attīstībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. FOTO: Zane Bitere/LETA

Ar Atveseļošanās fonda līdzekļu palīdzību plānots veicināt elektroauto ražotņu attīstību Latvijā, šodien preses konferencē teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

Viņš informēja, ka aptuveni 10 miljoni eiro no šiem līdzekļiem paredzēti pašvaldībām bezizmešu transportlīdzekļu iegādei. Tas ļaus uzlabot pašvaldības pakalpojumu sniegšanu, tādējādi uzlabojot administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.

Kā ziņots, jau iepriekš notikušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārrunas ar inženieri un autosportistu Andri Dambi par iespējām Latvijā ražot elektroautobusus skolēnu pārvadājumiem.

Kā iepriekš informēja Plešs, Eiropas Savienības (ES) Padomes Ekonomikas un finanšu jautājumos apstiprinātais Latvijas Atveseļošanās fonda plāns veicinās klimatnoturīgas un digitāli prasmīgas sabiedrības attīstību.

Plāns došot iespēju ilgtermiņā mazināt Covid-19 krīzes radītās sekas, sniedzot atbalstu uzsāktajām strukturālajām reformām, piemēram, administratīvi teritoriālajai reformai, un primāri investīcijām zaļajā un digitālajā ekonomikas transformācijā.

Kopumā VARAM aktivitātēm Atveseļošanās fonda plānā paredzēti 363,84 miljoni eiro.

"Atveseļošanās fonda sniegtās investīcijas sniegs ievērojamu atbalstu mūsdienīgu risinājumu īstenošanai, kas ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tostarp attīstot jaunas nozares un radot jaunas darba vietas iedzīvotājiem," uzskata Plešs.

Viņš norādīja, ka

vairāk nekā puse no kopējā Latvijai atvēlētā fonda finansējuma paredzēta klimata mērķu sasniegšanai un digitālās transformācijas īstenošanai,

32

kas sniegs būtisku ieguldījumu sabiedriski un valstiski nozīmīgu iniciatīvu realizēšanai, piemēram, energoefektivitātes jomā, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu pilnveidē un digitālo prasmju apguvē visu sabiedrības grupu iedzīvotājiem.

Atveseļošanās fonda plānā ietvertajā klimata pārmaiņu un vides ilgtspējas komponentē plānots mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielināt ogļskābās gāzes piesaisti. Lai sasniegtu šos mērķus, paredzēts veicināt pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem, investēt ilgtspējīgos transporta risinājumos pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai.

Lai uzlabotu pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti un samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu, kā arī sasniegtu enerģijas ietaupījumu, tiks īstenota pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti. Tam ir apstiprināti 29,3 miljoni eiro.

Aktivitāšu rezultātā atbalstītajās pašvaldību ēkās tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš vismaz par 30% katrā ēkā, kopumā samazinot primārās enerģijas patēriņu par 4,5 gigavatstundām gadā. Energoefektivitātes pasākumi samazinās pašvaldību izdevumus par siltumapgādi un pagarinās ēku ekspluatācijas termiņus, kā arī uzlabos gan ēku vizuālo izskatu, gan sakārtos apkārtējo vidi, apgalvo VARAM.

Ministrijas skatījumā, administratīvi teritoriālā reforma ir būtisks priekšnoteikums reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai, izveidojot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas, lai pašvaldības nodrošinātu pieejamu un kvalitatīvu funkciju izpildi, kā arī sniegtu iedzīvotājiem pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Reformas kontekstā Atveseļošanās fondā ir iekļauta valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana. Tam paredzēti 92,3 miljoni eiro. Lai nodrošinātu pilsētu un 35 novadu administratīvo centru, kā arī darbavietu un pakalpojumu drošu sasniedzamību pēc reformas. Tāpat plānā ir paredzēta pašvaldību kapacitātes stiprināšana darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, lai pašvaldības nodrošinātu pieejamu un kvalitatīvu funkciju izpildi, kā arī sniegtu iedzīvotājiem pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, plānots attīstīt komersantu pieprasījumā balstītus industriālos parkus un teritorijas reģionos. Tam plānots izlietot 80 miljonus eiro. Fonda līdzekļi ļaus iegādāties bezizmešu transportlīdzekļus pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai.

Digitālās transformācijas reformas mērķis ir valsts pārvaldes procesu modernizācija un pieejamība, datu ekonomikas attīstība, kā arī racionāli organizētas un "zaļas" valsts digitālās infrastruktūras nodrošināšana. Tai skaitā paredzēti pasākumi uzņēmējdarbības un pakalpojumu digitālās transformācijas sekmēšanai, nodrošinot valsts platformu un pakalpojumu atvēršanu un pieejamību inovatīviem komercsektora risinājumiem un pakalpojumiem.

Šo mērķu realizēšanai VARAM aktivitātēm paredzēti 149,74 miljoni eiro.

LETA jau vēstīja, ka ES Ekonomisko un finanšu jautājumu padome otrdien apstiprināja 1,82 miljardu eiro apjomīgo Latvijas Atveseļošanas fonda plānu.

Līgumu par finansējuma saņemšanu plānots noslēgt augustā, un kā pirmā atbalstu saņems veselības nozare, kurā jau ir uzsākta projektu sagatavošana.

Uz augšu
Back