Situācija onkoloģijā ir ļoti nopietna
“Nedēļas fokusā” Olga Valciņa

2020.gada nogalē Veselības ministrija sāka plāna izstrādi onkoloģiskās aprūpes uzlabošanai nākamajiem trīs gadiem. Pirmo reizi šādā plānošanā tika apjomīgi iesaistītas gan pacientu organizācijas, gan ārstu profesionālās organizācijas, centrā liekot tieši pacienta perspektīvu un vajadzības. Par spīti ministru maiņām, Veselības ministrijā onkoloģijas plāns nesen ieraudzījis dienas gaismu un tiek atzīts par kvalitatīvi izstrādātu. Tajā apzinātas gan problēmas, gan ieplānoti to risinājumi.

Tomēr šobrīd lēmumu pieņemšanā iesaistītās puses ceļ trauksmi, ka citās ministrijās – īpaši Finanšu ministrijā – neesot pilnas izpratnes par onkoloģiskās aprūpes situāciju Latvijā, un naudu uzlabojumiem tā arī varētu nepiešķirt. Nacionālais veselības dienests ir aprēķinājis, ka nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai medikamentiem onkoloģijas pacientu ārstēšanai – 2022.gadā ir nepieciešami 28 miljoni eiro, 2023.gadā – 44 miljoni eiro un 2024.gadā – 55 miljoni eiro. Papildu finansējums ir nepieciešams arī vēža diagnostikai, vēža reģistra izveidei, pacienta ceļa definēšanai un sakārtošanai, skrīningam un profilaksei, papildu medicīnas personāla ieviešanai un atalgojumam.

Kā atzīst Olga Valciņa, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības "Onkoalianse" dibinātāja, Covid-19 vēl vairāk novērsis uzmanību no onkoloģijas jautājumiem Latvijā, un

patiesās pandēmijas sekas šajā jomā vēl būs tikai jūtamas – rindas uz aprūpes pieejamību ir pagarinājušās, tagad diagnosticētie pacienti atzīst, ka kavējušies ar izmeklējumiem tieši ierobežojumu veselības sistēmā dēļ.

14

Tāpat arī vajadzība noteikt vēža uzveikšanu kā nacionālo prioritāti šobrīd netiek īstenota, liekot pacienta organizācijām pārliecināt fragmentētos politisko spēkus un lēmumu pieņēmējus katru atsevišķi par onkoloģiskās aprūpes nozīmi sabiedrības veselībā.

Jau ziņots, ka vēža uzveikšana tagad ir arī visas Eiropas prioritāte, Eiropas Savienībai nākot klajā ar ar ambiciozu vēža uzveikšanas plānu Eiropas Savienības valstīs. Vēža uzveikšanas plānā ir izklāstīta jauna ES pieeja vēža profilaksei, ārstēšanai un vēža slimnieku aprūpei – ar jaunām tehnoloģijām, pētniecību un inovāciju kā sākumpunktu. Vēža uzveikšanas pamatideja saistās ar laicīgu tā novēršanu, diagnosticēšanu un efektīvu ārstēšanu ar mūsdienu metodēm, kas ievērojami paildzina kvalitatīvu dzīvildzi, vēzi “noņemot” no nāvējošo slimību saraksta, un ierindojot to pie hroniskajām saslimšanām, ar kurām var sadzīvot un daudzos vēža gadījumos arī pilnībā atgūt veselību.

Vai Latvijā, ārpus Veselības ministrijas un pacienta organizācijām, ir izpratne par onkoloģiju kā prioritāru? Kādas būs pacientu organizāciju darbības finansējuma nesaņemšanas gadījumā? Un kā no lēmumu pieņēmēju paviršības vai neiedziļināšanās detaļās ir atkarīgas cilvēku dzīvības – šoreiz tiešā, ne pārnestā nozīmē? – par to “Nedēļas fokusā” saruna ar Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības "Onkoalianse" dibinātāju.

Uz augšu
Back