Plešam notiks diskusija ar Latgales reģiona vietvaru pārstāvjiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. FOTO: Zane Bitere/LETA

Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) piedalīsies Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē, kurā ministrs informēs padomes locekļus par 2021.-2027.gada plānošanas perioda Latgales reģiona pašvaldībām pieejamām aktivitātēm un finanšu līdzekļiem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) puses

Kā informēja VARAM, Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām tāpat kā citām pašvaldībām ir iespēja pieteikties virknei VARAM pārziņā esošām atbalsta aktivitātēm, tādējādi veicinot reģionālo attīstību. Piemēram, šī gada nogalē pašvaldībām būs iespēja pieteikties papildu "REACT-EU" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam degradēto teritoriju atjaunošanai, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, paaugstinot pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti un veicinot atkritumu pārstrādi. Kopējais pieejamais finansējums šajā programmā ir 76,89 miljoni eiro.

Tāpat pašvaldībām būs pieejams finansējums (indikatīvi - 513,54 miljoni eiro) Atveseļošanās fondā, lai veicinātu zaļo pāreju, digitālo transformāciju un nevienlīdzības mazināšanu reģionos.

Savukārt Eiropas Savienības fondu Darbības programmā Latvijai 2021.-2027.gadam plānotājās investīcijās pašvaldībām būs pieejami 473,60 miljoni eiro, lai realizētu tādas aktivitātes kā informācijas un komunikācijas risinājumu un pakalpojumu attīstība, pašvaldību ēku energoefektivitāte, pasākumi pielāgošanās klimata pārmaiņām, ūdenssaimniecības attīstība, aprites ekonomikas un atkritumsaimniecības attīstība, dabas aizsardzība, piesārņojuma mazināšana un vides izglītība, pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūra, digitālo prasmju attīstība, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi un integrēta teritoriāla attīstība.

Lai veicinātu kūdras nozares pārkārtošanos un reģionālās ekonomikas pārstrukturēšanu, mazinātu sociālekonomiskās sekas reģionos pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku, pašvaldībām indikatīvi būs pieejami 191,6 miljoni eiro Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīciju ietvaros.

Latgales plānošanas reģions var izmantot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas finansējumu 1 945 964 eiro apmērā, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību.

Tāpat VARAM gatavo prioritāro pasākumu pašvaldību atbalstu, izstrādājot priekšlikumus aizdevumu programmai ar 100 000 000 eiro atbalstu ik gadu, lai pašvaldības realizētu investīciju projektus, kas rada aktivitāti uzņēmējiem un uzlabo dzīves vidi un kvalitāti. Tāpat priekšlikumos ir iekļauta arī pašvaldību investīciju programma ar 80 000 000 eiro finansējumu ik gadu, lai pašvaldības realizētu tādus projektus, kas sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem.

Lai stiprinātu plānošanas reģionu kapacitāti, sekmējot efektīvāku Eiropas Savienības fondu piesaisti un citu atbalsta pasākumu ieviešanu uzņēmējdarbības attīstībai, pakalpojumu efektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos, un ilgtspējīgu to ekonomisko attīstību, būtiski ir nodrošināt pilnvērtīgu plānošanas reģionu uzņēmējdarbības centru darbību, izveidojot un attīstot zināšanu un tehnoloģiju pārneses platformu. Tam nepieciešams papildu finansējums 624 000 eiro apmērā katru gadu, ko ministrija iekļāva nākamā gada budžetā kā 2022.-2024.gada prioritāro pasākumu. Atbalsts ir nepieciešams arī Latgales SEZ kapacitātes stiprināšanai, lai palielinātu projektu apjomu un turpinātu iesākto labo praksi virzībā uz straujāku reģionālo attīstības atšķirību mazināšanu, šim mērķim katru gadu paredzot atbalstu 600 tūkst. eiro apmērā.

Ministrija atgādina, ka ir sākta un līdz 2024.gadam tiek nodrošināta ceļu posmu atjaunošana administratīvi teritoriālās reformas apvienoto teritoriju savienošanai 1 067 km garumā, kam šogad pieejamais finansējums ir 91 906 000 eiro, savukārt 2022.-2024.gadā - provizoriski 208 094 000 eiro.

Šodien Attīstības padomes sēdē tiks skatīti arī tādi jautājumi kā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšana, Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas locekļu iecelšanu un valsts amatpersonu amatu savienošanu.

Uz augšu
Back